LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 YAD171211001YadgirInstitutionalEducationSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 13/10/201730.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:23:13 PM
2 YAD171211002YadgirInstitutionalEducationSCP ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:23:39 PM
3 YAD171211006YadgirInstitutionalSocialSCP ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:24:16 PM
4 YAD171211007YadgirInstitutionalSocialSCP ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:24:34 PM
5 YAD171211008YadgirInstitutionalSocialSCP ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 5:06:55 PM
6 YAD171211009YadgirInstitutionalSocialSCP ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 5:07:16 PM
7 YAD171211010YadgirInstitutionalOthersSCP ಯದ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 34.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 5:07:35 PM
8 YAD171211011YadgirInstitutionalOthersSCP ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 34.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 5:07:54 PM
9 YAD171211012YadgirInstitutionalOthersSCP ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.16 13/10/20177.500.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 5:08:12 PM
10 YAD171212003YadgirInstitutionalEducationTSP ಮೋಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 18.23  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 5:08:29 PM
11 YAD171212004YadgirInstitutionalEducationTSP ಕಣೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.31  0.000.000.00 Not started8/22/2017 12:45:25 PM
12 YAD171212005YadgirInstitutionalEducationTSP ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.31  0.000.000.00 Not started8/22/2017 12:46:59 PM
13 YAD171213364YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started10/25/2017 3:44:29 PM
14 YAD171213365YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started10/25/2017 3:57:12 PM
15 YAD171213366YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಪ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಯಾದಗಿರಿ)PWD Yadgir24/10/2017 125.00  0.000.000.00 Not Started10/25/2017 3:57:43 PM
16 YAD171213367YadgirInstitutionalEducationGeneralಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು)PWD Yadgir24/10/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started10/25/2017 3:45:09 PM
17 YAD171213375YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00  0.000.000.00 Not Started12/14/2017 10:42:27 AM
18 YAD171213376YadgirInstitutionalEducationGeneralದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 25.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 10:45:34 AM
19 YAD171213377YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/14/2017 10:52:03 AM
20 YAD171213378YadgirInstitutionalEducationGeneralಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 10:50:47 AM
21 YAD171213379YadgirInstitutionalEducationGeneralಮುನಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 10:54:00 AM
22 YAD171213380YadgirInstitutionalEducationGeneralಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir  10.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 10:58:10 AM
23 YAD171213381YadgirInstitutionalEducationGeneralಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12.12.2017 22.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:00:48 AM
24 YAD171213382YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:03:16 AM
25 YAD171213383YadgirInstitutionalEducationGeneralರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:05:40 AM
26 YAD171213384YadgirInstitutionalEducationGeneralಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:07:27 AM
27 YAD171213385YadgirInstitutionalEducationGeneralಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:09:18 AM
28 YAD171213386YadgirInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:10:50 AM
29 YAD171213387YadgirInstitutionalEducationGeneralನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:13:25 AM
30 YAD171213388YadgirInstitutionalEducationGeneralಕಟಗಿ ಶಾಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾಋಇ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 22.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:14:50 AM
31 YAD171213389YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir12/12/2017 30.08  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:19:21 AM
32 YAD171213390YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಮತ್ತು ವರಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದುPRE Yadgir12/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:21:30 AM
33 YAD171213391YadgirInstitutionalEducationGeneralಗುರಮಿಠಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ (ಕನ್ಯಾ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Yadgir12/12/2017 20.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:24:17 AM
34 YAD171213392YadgirInstitutionalEducationGeneralಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:30:58 AM
35 YAD171213393YadgirInstitutionalEducationGeneralಅರಿಕೇರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir12/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not started12/14/2017 11:32:43 AM
36 YAD171221013YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇNot Started10/30/2017 1:42:40 PM
37 YAD171221014YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:02:24 PM
38 YAD171221015YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:32:23 PM
39 YAD171221016YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:27:58 PM
40 YAD171221017YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷ್ನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 40.00 07/10/201740.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started10/30/2017 4:38:55 PM
41 YAD171221018YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 47.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 1:23:12 PM
42 YAD171221019YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಯಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇNot Started10/24/2017 12:02:59 PM
43 YAD171221032YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಾಲಚೇಡ್ (ವಾಯ. ಗುಡ್ಲಗುಂಟಾ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50PMGSY11/07/2017 246.65  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:13:49 PM
44 YAD171221033YadgirInfrastructureRoads & BridgesSCP ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.( ಕಿ.ಮೀ.2.00)PMGSY11/07/2017 123.33  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:15:10 PM
45 YAD171222020YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:03:36 PM
46 YAD171222021YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 36.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 1:27:32 PM
47 YAD171222035YadgirInfrastructureRoads & BridgesTSP ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.( ಕಿ.ಮೀ.1.00)PMGSY11/07/2017 40.43  0.000.000.00 Not started8/22/2017 2:46:42 PM
48 YAD171223022YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:03:57 PM
49 YAD171223023YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನಗೇರಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:30:29 PM
50 YAD171223024YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೀಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:28:44 PM
51 YAD171223025YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:29:28 PM
52 YAD171223026YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೋಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:04:33 PM
53 YAD171223027YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:04:57 PM
54 YAD171223028YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ ಕೆ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 2:37:21 PM
55 YAD171223029YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:13:06 PM
56 YAD171223030YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00 07/10/201725.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 4:37:09 PM
57 YAD171223031YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:05:24 PM
58 YAD171223036YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.86PMGSY11/07/2017 85.58  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:17:42 PM
59 YAD171223037YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ ( ವಾಯ ವಡವಟ್) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.8.00)PMGSY11/07/2017 413.78  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:18:59 PM
60 YAD171223038YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಚ್ಚೋಲಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಾರಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಕಿ.ಮೀ. 1.50)PMGSY11/07/2017 90.58  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:20:11 PM
61 YAD171223039YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ (ವಾಯ ಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 1.20)PMGSY11/07/2017 68.20  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:21:22 PM
62 YAD171223040YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.60PMGSY11/07/2017 98.93  0.000.000.00 Not started8/22/2017 2:54:11 PM
63 YAD171223041YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00PMGSY11/07/2017 120.30  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:23:11 PM
64 YAD171223042YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ಜಿನಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬಾರೀಕರಣ.PMGSY11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 2:56:58 PM
65 YAD171223043YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.375PMGSY11/07/2017 15.19  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:27:45 PM
66 YAD171223044YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಜೀಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಫೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬೀದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 4:07:07 PM
67 YAD171223046YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00WO STARTEDNot Started12/11/2017 10:08:40 AM
68 YAD171223048YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00TENDERS CALLED FORNot Started12/11/2017 10:10:04 AM
69 YAD171223052YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:29:32 PM
70 YAD171223053YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralನಲ್ಲಬಂಡಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಜು ತಾಂಡಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:36:17 PM
71 YAD171223054YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:36:49 PM
72 YAD171223055YadgirInfrastructureWater SupplyGeneralಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.RWS11/07/2017 25.00  0.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:37:12 PM
73 YAD171223373YadgirInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾದಗಿರಿ ತಾ|| ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not started12/5/2017 4:10:53 PM
74 YAD172211056ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ಧು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 24.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:25:52 PM
75 YAD172211057ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 8.70  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:18:08 PM
76 YAD172211058ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:27:07 PM
77 YAD172211059ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 24.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:27:30 PM
78 YAD172211068ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 7.00 26/10/20177.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:28:36 PM
79 YAD172211072ShahapurInstitutionalSocialSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:32:40 PM
80 YAD172211073ShahapurInstitutionalEducationSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir04/11/2017 11.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:32:13 PM
81 YAD172211084ShahapurInstitutionalOthersSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:33:09 PM
82 YAD172212074ShahapurInstitutionalEducationTSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir04/11/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:20:25 PM
83 YAD172212075ShahapurInstitutionalSocialTSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:34:01 PM
84 YAD172212085ShahapurInstitutionalOthersTSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 21.62  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:34:47 PM
85 YAD172213060ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:35:18 PM
86 YAD172213061ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:35:36 PM
87 YAD172213062ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉದರ್ು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 30.69  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:35:54 PM
88 YAD172213063ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯೆಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:36:50 PM
89 YAD172213064ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. PRE Yadgir04/11/2017 26.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:37:11 PM
90 YAD172213065ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 16.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:41:23 PM
91 YAD172213066ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 8.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:41:47 PM
92 YAD172213067ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir04/11/2017 0.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:42:45 PM
93 YAD172213069ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRE Yadgir11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:44:49 PM
94 YAD172213070ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 32.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:31:56 PM
95 YAD172213071ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 8.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:33:01 PM
96 YAD172213076ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. PRE Yadgir04/11/2017 8.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:44:34 PM
97 YAD172213077ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:46:24 PM
98 YAD172213078ShahapurInstitutionalLibraryGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir04/11/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:47:46 PM
99 YAD172213079ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 03 ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:33:56 PM
100 YAD172213080ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ವಾರ್ಡ ನಂ : 07 ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:35:13 PM
101 YAD172213081ShahapurInstitutionalSocialGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಸಗರ, ರಾಕಂಗೇರಾ, ವಾರ್ಡ ನಂ : 14, ದೇವಿನಗರ, ಮೂಡಬೂಳ, ಶಿರವಾಳ, ಸಗರ 1 & 2 ಮತ್ತು ನಾಗನಟಗಿ, ಡೊಂಗರಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.RWS11/07/2017 8.25 30/08/20178.250.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:39:39 PM
102 YAD172213082ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆರ್ಥೋಪೇಡಿಕ್ ಸಲಕರಣಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಫೇಸ್ ರಿಡಿಂಗ್ ಬೈಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 12:46:49 PM
103 YAD172213083ShahapurInstitutionalHealthGeneralಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:37:59 PM
104 YAD172213086ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:48:21 PM
105 YAD172213087ShahapurInstitutionalOthersGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:49:30 PM
106 YAD172213361ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir24/10/2017 125.00  0.000.000.00NO BUILDING Not Started12/11/2017 10:13:37 AM
107 YAD172213362ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00  0.000.000.00 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತNot Started12/15/2017 8:50:07 PM
108 YAD172213363ShahapurInstitutionalEducationGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir24/10/2017 56.00  0.000.000.00 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತNot Started12/15/2017 8:50:20 PM
109 YAD172221088ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:52:27 PM
110 YAD172221089ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:52:04 PM
111 YAD172221090ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 8:52:54 PM
112 YAD172221091ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 14.00 07/10/201714.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 8:53:34 PM
113 YAD172221092ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:54:25 PM
114 YAD172221093ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಎಸ್.ಓಣಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 24.00 07/10/201724.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:54:49 PM
115 YAD172221094ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 75.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:55:53 PM
116 YAD172221095ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮೂಡಬೂಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 7.00 13/10/20177.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:57:01 PM
117 YAD172221096ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಬಸಮ್ಮಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ತಾಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯಿಂದ ಮಾನು ಹೊಸೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.00 07/10/20178.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:57:24 PM
118 YAD172221097ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಕೋಮು ಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ತಾವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿಶನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಮೌನೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಮನೆವರೆಗೆ 6) ಧರ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:58:01 PM
119 YAD172221098ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಶಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಭೀಮಪ್ಪ ಮದ್ರಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಜೋಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 9.00 07/10/20179.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 8:58:27 PM
120 YAD172221099ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲನಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಸಾಹು ಹೊಲದವರೆಗೆ 2) ಸುಂದರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ 3) ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವುರಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಬಂಗಾರೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಪರಮಣ್ಣ ಕೊಂಬಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಕಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 29.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:58:57 PM
121 YAD172221100ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಭೀಮರಾಯ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವನದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2) ಭೀಮಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 3) ಕಮಾನನಿಂದ ರಾಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 4) ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 8:59:23 PM
122 YAD172221101ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಸ್ಯದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ದರ್ಗಾ ಪಟೇಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಂಬ್ಲಪ್ಪ ವನದುರ್ಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬ್ಲಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆವೆರೆಗೆ 3) ಸಿದ್ರಾರಾಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆ 4) ಆಲು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಥಾರು ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಠಾಕೂರ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಜೆಟೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00 07/10/201712.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:00:07 PM
123 YAD172221102ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ನಾಗನಟಗಿ ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡ 1) ಮೇಘನಾಯಕ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವು ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಾಶು ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ 4) ಬೋರವೆಲ್ ನಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮ್ಲು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 9:00:39 PM
124 YAD172221103ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ನಾಗನಟಗಿ ರಾಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ 1) ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿಯಿಂದ ಜಯರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ರಾಮು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ರೂಪ್ಲು ನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ 3) ಸೋಮು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:01:17 PM
125 YAD172221104ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಮಂಡಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ 1) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಯ್ ಸ್ಕೂಲನಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂತಿಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಿರವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮವ್ವ ದೊಡ್ಮನಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಸಾಹು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 9:01:51 PM
126 YAD172221105ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ ಕನ್ನಯ್ಯ ವಡೆಯರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ವಾಯ್ ಶರಣಪ್ಪ ಮನಗನಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 7.00 13/10/20177.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:02:42 PM
127 YAD172221106ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ ವಡ್ಡರ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 16.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:03:12 PM
128 YAD172221107ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ ಸೋಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ PRE Yadgir11/07/2017 7.00 07/10/20177.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:04:10 PM
129 YAD172221108ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 12:07:19 PM
130 YAD172221109ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:34:39 PM
131 YAD172221110ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:34:54 PM
132 YAD172221111ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:35:13 PM
133 YAD172221178ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 02 ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:09:22 PM
134 YAD172221179ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 12 ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:10:50 PM
135 YAD172221180ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 58.62  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:13:00 PM
136 YAD172221196ShahapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 26.60  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:39:09 AM
137 YAD172221202ShahapurInfrastructureWater SupplySCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ದಾಮ್ಲು ಭೀಮ್ಲು ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ RWS11/07/2017 20.00 23/08/201720.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:40:12 PM
138 YAD172221203ShahapurInfrastructureWater SupplySCPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:40:46 PM
139 YAD172222112ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 7.00 07/10/20177.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:48:16 PM
140 YAD172222113ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡನ ಚೌಡಯ್ಯ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಡಗೇರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 18.00 07/10/201718.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:48:37 PM
141 YAD172222114ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ 1) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇವಿನಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಬೈಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಲಾಪೂರ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇವಿನಹಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಮಾನಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಕೌಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:49:18 PM
142 YAD172222115ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ 1) ಚನ್ನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ದಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ 2) ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹಣಮಂತ ಹೊಸ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 12.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:49:44 PM
143 YAD172222116ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮರೆಪ್ಪ ಕವಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಮಾನಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆNot Started12/15/2017 9:50:17 PM
144 YAD172222117ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪುನೀರು ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:53:46 PM
145 YAD172222118ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:54:19 PM
146 YAD172222119ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:54:32 PM
147 YAD172222120ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇNot Started12/15/2017 9:55:45 PM
148 YAD172222121ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:55:29 PM
149 YAD172222122ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೇಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:56:04 PM
150 YAD172222123ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 9:56:23 PM
151 YAD172222124ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00 07/10/201712.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:56:43 PM
152 YAD172222181ShahapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 20 ಮತ್ತು 22 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 28.46  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:14:37 PM
153 YAD172223125ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:57:04 PM
154 YAD172223126ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಣಗಿ-ಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:57:24 PM
155 YAD172223127ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:57:43 PM
156 YAD172223128ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:57:54 PM
157 YAD172223129ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬರೆಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:58:20 PM
158 YAD172223130ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:58:40 PM
159 YAD172223131ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:59:11 PM
160 YAD172223132ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಯಿಂದ ನದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 9:59:28 PM
161 YAD172223133ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 9:59:48 PM
162 YAD172223134ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:00:03 PM
163 YAD172223135ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 45.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:00:38 PM
164 YAD172223136ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneral1) ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2) ಶಹಾಪೂರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಈರಪ್ಪ ಲಾಡ್ಲೆಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಡಾ.ಶಂಕರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:00:57 PM
165 YAD172223137ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:01:38 PM
166 YAD172223138ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಜರ ಹೊಲದ ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹುಲಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 10:01:59 PM
167 YAD172223139ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಹೋತಪೇಠ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚಂದಪ್ಪ ಗಂವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಕೋಳಿಗೂಡಿನಿಂದ ವಾಯ್ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಗೌಡ ಅಂಗಳದಿಂದ ಅಗಸರ ಮನೆವರೆಗೆ 3) ಪೊಲೀಸ್ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ದಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮೇನರೋಡ್ನಿಂದ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಈ) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಸನೂರ ಮನಯಿಂದ 6) ಸಂಗನಗೌಡ ಗಿರಣಿಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆPRE Yadgir11/07/2017 50.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:02:18 PM
168 YAD172223140ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಯಾದಗಿರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಕಿಲಾರಿದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೋಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:02:33 PM
169 YAD172223141ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ(ಪಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಶುಕರಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಬಾ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ 2) ಮಹಿಮೂದ ಬಾರಿ ಸಿರೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ 3) ಬಾವಾಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವರಗೆ ವಾಹಬ್ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಮಾನು ಮನೆವರೆಗೆ 4) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಸನ್ನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 5) ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮದ್ರಕಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 6) ಶಪರ್ೂದ್ದೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ತಾಶಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಶಮರ್ೋದ್ದೀನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ತಮಾಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9) ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ವೀರಬದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 11) ಚಾಂದ ಕಾಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 13) ಗಂಧಾರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಶೌಚಾಲಯವರೆಗೆ 14) ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ 15) ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:03:06 PM
170 YAD172223142ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದಾವಲಸಾಬ್ ಕಲಯಿಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಹೊಟೇಲ್ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ತಲಾಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ಮದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:03:20 PM
171 YAD172223143ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 1) ಬಸಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಊರ ಬಾವಿಯವರಗೆ 2) ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇಲಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬರಿಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:03:35 PM
172 YAD172223144ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ನಿಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಮಸಾಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಪ್ಪ ಮಸಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಶಿವು ತುಳೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಬೂಳಗೂರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಟಣಕೆದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಸಹುಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಹತ್ತೆರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಯವರೆಗೆ 9) ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚನ್ನರಡ್ಡಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ 11) ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಟೇಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗಪ್ಪ ಗದ್ದಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12) ಭೀಮರಾಯ ಮಡಗನೋರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ 13) ಮೇನ ರೋಡನಿಂದ ಸಾರವಡಗಿ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯರೆಗೆ 14) ಅಗಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಹಿರೇಣ್ಣನೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ 15) ಬಳಬಟ್ಟಿ ರಾಚಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗನಗೌಡ ಮನೆವರೆಗೆPRE Yadgir11/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:03:59 PM
173 YAD172223145ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಶಾಂತಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಗುರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:04:14 PM
174 YAD172223146ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಸಜ್ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಪಾದಗಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕುಲಕಣರ್ಿ ದಿಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ 3) ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾದಗಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:04:37 PM
175 YAD172223147ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಯ್ ಬಾರಿಸಾಬ್ ಖರೇಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ್ ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನಕೇರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಲೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:05:05 PM
176 YAD172223148ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1)ಯಲ್ಲದುರ್ಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇರ್ಜಗೇರಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ 2)ಕರಿಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗರಡಿ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ 3) ಮುಜಾವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4)ಯಾದವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಈರಬಗೇರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:05:33 PM
177 YAD172223149ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.ಈಶಪ್ಪ ಸಾದ್ಯಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲವ್ವ ನಾಟೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಗೋದಾಮವರೆಗೆ 3. ನಿಂಗಾರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4. ಮೆರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಜರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಜಾಗದವರೆಗೆ 5. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:05:55 PM
178 YAD172223150ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಸಿಬರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆ 4) ಈರಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಬಾಣತಿಹಾಳ ರೋಡವರೆಗೆ 5) ಈರಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ನಿಂಬಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:06:16 PM
179 YAD172223151ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಬೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ರೇವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾನಿಮಟ್ಟಿ ಗಿರಣಿಯರಗೆ 2) ಬಡಿಗಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇವಕಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:06:34 PM
180 YAD172223152ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ಮಹಲರೋಜಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 35.00 07/10/201735.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 10:06:58 PM
181 YAD172223153ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚನ್ನಪ್ಪ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿಕಲ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತಿಪ್ಪಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಆಟಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 4) ರವಿ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸ್ಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5)ಮೇನ್ ರೋಡ ಫೂಲ್ನಿಂದ ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮೀನಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:07:09 PM
182 YAD172223154ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 20.00 07/10/201720.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 10:07:35 PM
183 YAD172223155ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:07:55 PM
184 YAD172223156ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನವರ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ 2) ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ 3)ಉಪ್ಪಿನವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:08:09 PM
185 YAD172223157ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ 2) ಕನಕನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಚಿಕ್ಕಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡಂಗ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆPRE Yadgir11/07/2017 40.00 07/10/201740.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 10:08:29 PM
186 YAD172223158ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಳಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 2) ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೆ 4) ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಕಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಸಾಲಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ PRE Yadgir11/07/2017 30.00 07/10/201730.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:23:16 PM
187 YAD172223159ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:08:51 PM
188 YAD172223160ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಜೀದದಿಂದ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:09:28 PM
189 YAD172223161ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:10:11 PM
190 YAD172223162ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:10:24 PM
191 YAD172223163ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 26/10/201710.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:10:39 PM
192 YAD172223164ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇದಿ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:10:58 PM
193 YAD172223165ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 15.00 07/10/201715.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇNot Started12/15/2017 10:12:12 PM
194 YAD172223166ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:12:32 PM
195 YAD172223167ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:12:44 PM
196 YAD172223168ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ಧ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಶಪಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:12:58 PM
197 YAD172223169ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:13:22 PM
198 YAD172223170ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಬಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:13:41 PM
199 YAD172223171ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹುಡೇದ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:13:54 PM
200 YAD172223172ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಕುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:14:07 PM
201 YAD172223173ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಿನ್ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:14:21 PM
202 YAD172223174ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡೇಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸರ್ಕರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:14:33 PM
203 YAD172223175ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started12/15/2017 10:14:50 PM
204 YAD172223176ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 13.00 07/10/201713.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started12/15/2017 10:15:03 PM
205 YAD172223177ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಳೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಚನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ/್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started12/15/2017 10:15:26 PM
206 YAD172223182ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 04 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:15:40 PM
207 YAD172223183ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 07 ರಲ್ಲಿ 1) ಕೌನ್ಸಲರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಸಂಗಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಫಿರಂಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 3) ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಯ್ ಅಲಯ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಗೌಸ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಹೊಟೇಲ್ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಬಾವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 7) ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8) ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಯ್ ಅಲಯ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9) ಗೌಸ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಹೊಟೇಲ್ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10) ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಬಾವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 11) ಮೈಹಿಬೂಬ ಗೊಂಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12) ಗೋಪಾಲ ಗೌಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಅಜೀಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:24:52 PM
208 YAD172223184ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 08 ರಲ್ಲಿ 1) ಟಿಸಿಯಿಂದ ರಾಜು ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಹೇಶ ರಾಮಗಿರಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರವಿ ಗೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಗೋಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4) ಹೇರುಂಡಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಶಟ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಗುಂಬಳಾಪೂರ ಮಠ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಗುಂಬಳಾಪೂರ ಮಠದಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಡಗೂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಮಹೇಶ ರಾಮಗಿರಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಲೇಔಟ್ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:26:15 PM
209 YAD172223185ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 20 ರಲ್ಲಿ 1) ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪನಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೊನೇರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಕ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹನುಮಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಹನುಮಂತ ನಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:27:15 PM
210 YAD172223186ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 22 ರ ಕನಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00ESTIMATE SUBMITTED FOR ADM APPROVALNot Started11/4/2017 3:29:03 PM
211 YAD172223187ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 23 ರಲ್ಲಿ 1) ಹಾಲಬಾವಿ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನರಡ್ಡಿ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಬಿರದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 35.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:30:30 PM
212 YAD172223188ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 05 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:16:34 PM
213 YAD172223189ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 06 ರ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:17:46 PM
214 YAD172223190ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:18:49 PM
215 YAD172223191ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 13 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 22.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:19:40 PM
216 YAD172223192ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 14 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:20:41 PM
217 YAD172223193ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 15 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:21:34 PM
218 YAD172223194ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:22:49 PM
219 YAD172223195ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ : 19 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 3:23:48 PM
220 YAD172223197ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 137.71  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:40:55 AM
221 YAD172223198ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PMGSY11/07/2017 30.68  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:42:25 AM
222 YAD172223199ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಟ್ನಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 30.62  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:43:35 AM
223 YAD172223200ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 25.60  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:44:40 AM
224 YAD172223201ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತನಾಳದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY11/07/2017 40.86  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:45:51 AM
225 YAD172223370ShahapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir05/12/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 2:55:03 PM
226 YAD172223371ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ಬಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.PRE Yadgir05/12/2017 5.00  0.000.000.00 Not started12/5/2017 3:16:52 PM
227 YAD172223372ShahapurInfrastructureWater SupplyGeneralಶಹಾಪೂರ ತಾ|| ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.PRE Yadgir05/12/2017 5.00  0.000.000.00 Not started12/5/2017 3:19:11 PM
228 YAD173211209ShorapurInstitutionalEducationSCPಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.00 26/10/20178.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:43:46 AM
229 YAD173211210ShorapurInstitutionalEducationSCPಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.19 26/10/20178.190.000.00 Not Started11/4/2017 11:44:23 AM
230 YAD173211211ShorapurInstitutionalEducationSCPದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 28.00 26/10/201728.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:45:03 AM
231 YAD173211212ShorapurInstitutionalEducationSCPತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.09 26/10/20178.090.000.00 Not Started11/4/2017 11:45:39 AM
232 YAD173211227ShorapurInstitutionalSocialSCPನೇಳಗುಂಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
233 YAD173211228ShorapurInstitutionalSocialSCPಹಸನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
234 YAD173211239ShorapurInstitutionalOthersSCPಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:46:26 AM
235 YAD173211242ShorapurInstitutionalOthersSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುPRE Yadgir11/07/2017 24.63  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
236 YAD173212213ShorapurInstitutionalEducationTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 52.36 26/10/201752.360.000.00 Not Started11/4/2017 11:47:09 AM
237 YAD173212214ShorapurInstitutionalEducationTSPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.PRE Yadgir11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
238 YAD173212229ShorapurInstitutionalSocialTSPಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
239 YAD173212230ShorapurInstitutionalSocialTSPಶಖಾಪುರ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
240 YAD173212240ShorapurInstitutionalOthersTSPಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:47:56 AM
241 YAD173213216ShorapurInstitutionalEducationGeneralಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 50.00 26/10/201750.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:48:26 AM
242 YAD173213217ShorapurInstitutionalEducationGeneralಬಲಶೇಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 24.00 26/10/201724.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:48:57 AM
243 YAD173213218ShorapurInstitutionalEducationGeneralಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.00 26/10/20178.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:49:45 AM
244 YAD173213219ShorapurInstitutionalEducationGeneralಪಿರಗಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 8.00 26/10/20178.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:50:11 AM
245 YAD173213220ShorapurInstitutionalEducationGeneralರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00 26/10/201715.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:50:41 AM
246 YAD173213221ShorapurInstitutionalEducationGeneralಬೇವಿನಾಳ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
247 YAD173213222ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 70.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
248 YAD173213225ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 28.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
249 YAD173213226ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ.ಪೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 28.00  0.000.000.00SITE NOT AVAILABLENot Started12/11/2017 10:15:12 AM
250 YAD173213231ShorapurInstitutionalSocialGeneralದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
251 YAD173213232ShorapurInstitutionalSocialGeneralಕಕ್ಕೇರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-5ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
252 YAD173213233ShorapurInstitutionalSocialGeneralವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
253 YAD173213234ShorapurInstitutionalSocialGeneralಅಮ್ಮಾಪುರ(ಎಸ್.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
254 YAD173213235ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
255 YAD173213236ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಫರಕೀ ಮಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00SITE NOT HANDED OVERNot Started12/11/2017 10:00:03 AM
256 YAD173213237ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾನಿಕೇರಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Yadgir11/07/2017 13.00  0.000.000.00SITE NOT AVAILABLENot Started12/11/2017 10:00:46 AM
257 YAD173213238ShorapurInstitutionalSocialGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ದೋರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಬೇವಿನಾಳ.ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.RWS11/07/2017 2.00 23/08/20172.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:41:12 PM
258 YAD173213241ShorapurInstitutionalOthersGeneralತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 30.00 26/10/201730.000.000.00 Not Started11/4/2017 11:51:20 AM
259 YAD173213353ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 15.00  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:08:02 PM
260 YAD173213354ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 15.00  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:08:54 PM
261 YAD173213355ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಕೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:09:40 PM
262 YAD173213356ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹುಣಸಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 36.50  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:11:34 PM
263 YAD173213357ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಿಯಾಪೂರ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:12:34 PM
264 YAD173213358ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಜೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 7.50  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:13:20 PM
265 YAD173213359ShorapurInstitutionalEducationGeneralಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಬಿ) 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir18/09/2017 15.00  0.000.000.00 Not started9/18/2017 1:14:15 PM
266 YAD173221243ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
267 YAD173221244ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುದನೂರ(ಬಿ) ಗ್ರ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
268 YAD173221245ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮುದನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
269 YAD173221246ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
270 YAD173221247ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPದೊಡ್ಡ ಛಾಪಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
271 YAD173221248ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಣ್ಣ ಛಾಫಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
272 YAD173221249ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPತೋಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 12.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
273 YAD173221250ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 21.21  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
274 YAD173221251ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
275 YAD173221252ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
276 YAD173221253ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೊನ್ನಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
277 YAD173221254ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 12.00 07/10/201712.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇNot Started10/30/2017 1:30:02 PM
278 YAD173221255ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 17.48  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
279 YAD173221256ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 1:06:58 PM
280 YAD173221257ShorapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 1:07:17 PM
281 YAD173221307ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.00 30/08/20174.000.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:41:36 PM
282 YAD173221308ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.50 30/08/20174.500.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:42:00 PM
283 YAD173221309ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಅಣಿ ತಾಂಡಾ(ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ)ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.00 30/08/20174.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:46:19 PM
284 YAD173221310ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಮಾರುತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.50 30/08/20174.500.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:47:47 PM
285 YAD173221311ShorapurInfrastructureWater SupplySCPಪರತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 3.00 30/08/20173.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:47:22 PM
286 YAD173221329ShorapurInfrastructureWater SupplySCPನಾರಾಯಣಪೂರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:48:39 PM
287 YAD173222258ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
288 YAD173222259ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
289 YAD173222260ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
290 YAD173222261ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಕುಂಬಾರಬೆಂಚಿ(ಬೈಲಿಕುಂಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
291 YAD173222262ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 13.50  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
292 YAD173222263ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 22.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
293 YAD173222264ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಠದಿಂದ ದೇವತಿಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 22.28  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
294 YAD173222265ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPಸತ್ಯಂಪೇಟದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
295 YAD173222266ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
296 YAD173222267ShorapurInfrastructureRoads & BridgesTSPರಾಯಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
297 YAD173222312ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.30 30/08/20174.300.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:49:05 PM
298 YAD173222313ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.50 30/08/20174.500.000.00Tender RecalledNot Started12/15/2017 5:50:15 PM
299 YAD173222314ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.80 30/08/20174.800.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:50:47 PM
300 YAD173222315ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಬೈಲಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.900.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:52:08 PM
301 YAD173222316ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಕರಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.50 30/08/20174.500.000.00Agreement StageNot Started12/15/2017 5:51:53 PM
302 YAD173222317ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.06 30/08/20174.060.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:52:42 PM
303 YAD173222330ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಕಕ್ಕೇರಾ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:53:15 PM
304 YAD173222331ShorapurInfrastructureWater SupplyTSPಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS11/07/2017 27.00 23/08/201727.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:54:46 PM
305 YAD173223268ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವರಗೋನಾಲದ ಜೌಜಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
306 YAD173223269ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
307 YAD173223270ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಬ್ಬಾಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 27.79  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
308 YAD173223271ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೊನಾಲ(ಎಸ್.ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
309 YAD173223272ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
310 YAD173223273ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
311 YAD173223274ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
312 YAD173223275ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೈಲಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
313 YAD173223276ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
314 YAD173223277ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
315 YAD173223278ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಾನಾಪುರ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
316 YAD173223279ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರತ್ತಾಳ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 18.55  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
317 YAD173223280ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಂಬಾರಪೇಟ ಹುನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಾ|| ಚಂದಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
318 YAD173223281ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಎಂ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣಗೌಡ ದುಮದ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 3) ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಗೋಪಾಳಾಪೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಜಂಗ್ಲೆಸಾಬ್ ದರ್ಗದಿಂದ ರಾಜುಗೌಡ ಇರಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮೂಡಬೂಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಲಾಲಸಾಬ್ ಗುಂಡಕ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ ಗೋಪಾಳಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಬಸಪ್ಪ ಗೋಂದಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9) ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
319 YAD173223282ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ತಿಪ್ಪನಟ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಬಲಭೀಮೇಶ್ರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 2) ಝಂಡಾ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 3) ನೀರಿನಟ್ಯಾಂಕನಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹಲ್ದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
320 YAD173223283ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 1:07:34 PM
321 YAD173223284ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00 07/10/201725.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:26:07 PM
322 YAD173223285ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ನಡಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00 07/10/201725.000.000.00ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Not Started10/8/2017 10:27:04 PM
323 YAD173223286ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಮರೆಮ್ಮ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ರಾಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಿವಮೂತರ್ಿಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮವ್ವ ಕಲಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಶರಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಪತಿ ಅಣಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸೇದಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಜಾಕ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
324 YAD173223287ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ವೀರುಪಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೆಟೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಜೆಟೆಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಶಿವು ಮಾನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮಹಾದೇವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಕಾಡಂಗೇರಾ ದುರ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲವ್ವನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಮೈಲಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಚಬಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ನಿಜಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬೋರವೆಲ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
325 YAD173223288ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಖಾನಾಪೂರ.ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 1:08:02 PM
326 YAD173223289ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಯಕ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 07/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/24/2017 1:08:21 PM
327 YAD173223290ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿಯಿಂದ 1) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 2) ದೇವಕಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಣಿಕ್ಯಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 14.99  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
328 YAD173223291ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೋಗುಂಡಭಾವಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
329 YAD173223294ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಳವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 29.12  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 11:54:17 AM
330 YAD173223296ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾದಿಂದ ನಾಲತವಾಡವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.9PMGSY11/07/2017 45.95  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:02:31 PM
331 YAD173223298ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.40PMGSY11/07/2017 25.72  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:04:20 PM
332 YAD173223299ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರತ್ತಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 240.73  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
333 YAD173223300ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರಕಿಹಾಳ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:29:13 PM
334 YAD173223301ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದೇವರಗೋನಾಲ ಹೊಂಕಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:28:15 PM
335 YAD173223302ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಚಕನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 30/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:27:02 PM
336 YAD173223303ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಂಬಳಕಲ್ ಸುಕಧರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started8/23/2017 5:02:00 PM
337 YAD173223304ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ-ಕುಪ್ಪಿ ಹೈಕಟ್ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:25:07 PM
338 YAD173223305ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಣಸಗಿ-ಕುಪ್ಪಿ ಹೈಕಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಠದವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRE Yadgir11/07/2017 10.00 13/10/201710.000.000.00ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ Not Started10/30/2017 5:25:54 PM
339 YAD173223306ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೋನ್ಹಾಳ ಕೆರೆ ತೂಬಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)MI Yadgir11/07/2017 25.00  0.000.000.00Estimate submitted for Admn.approvalNot Started11/25/2017 5:21:20 PM
340 YAD173223318ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.900.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:55:15 PM
341 YAD173223319ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಜುಮಾಲಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.80 30/08/20174.800.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:55:45 PM
342 YAD173223320ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.80 30/08/20174.800.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:56:09 PM
343 YAD173223321ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.75 30/08/20174.750.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:56:33 PM
344 YAD173223322ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.900.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:57:09 PM
345 YAD173223323ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಮುದನೂರ(ಕೆ) ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.25 30/08/20174.250.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:57:37 PM
346 YAD173223324ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಯರಕೀಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.900.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:57:58 PM
347 YAD173223325ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕೊಟೆಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.00 30/08/20174.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:58:21 PM
348 YAD173223326ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.90 30/08/20174.900.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:58:47 PM
349 YAD173223327ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಕೋನ್ಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 4.80 30/08/20174.800.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:59:08 PM
350 YAD173223328ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜುRWS11/07/2017 3.13 30/08/20173.130.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 5:59:38 PM
351 YAD173223332ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralರಂಗಂಪೇಟ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Work Order IssuedNot Started12/15/2017 6:00:24 PM
352 YAD173223333ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಪೇಠಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Tender RecalledNot Started12/15/2017 6:00:53 PM
353 YAD173223334ShorapurInfrastructureWater SupplyGeneralಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣRWS11/07/2017 25.00 23/08/201725.000.000.00Tender RecalledNot Started12/15/2017 6:02:22 PM
354 YAD173223368ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralSH ದಿಂದ ಕೋನಾಳ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY04/12/2017 70.00  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:07:39 PM
355 YAD173223369ShorapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralSH-19 ದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ಜೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PMGSY04/12/2017 80.00  0.000.000.00 Not Started12/5/2017 12:08:51 PM
       TOTAL 8150.25 1843.580.000.00