LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 RCH173213132ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸಂಗಾಪೂರು 3 ಕೋಠಡಿಗಳು Cashutech10/07/2017 21.00 18/09/201721.0021.003.66ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:41:06 PM
2 RCH173213134ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮದ್ಲಾಪೂರು 3 ಕೋಠಡಿಗಳು Cashutech10/07/2017 21.00 18/09/201721.0021.003.82ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:42:24 PM
3 RCH173213135ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನವಲಕಲ್ಲ 3 ಕೋಠಡಿಗಳು Cashutech10/07/2017 21.00 18/09/201721.0021.000.00ಬುನಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:42:48 PM
4 RCH173213168ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು 10 ತರಗತಿ ಕೊಣೆಗಳು (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)Cashutech10/07/2017 70.00 18/09/201770.0070.0010.15ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:40:12 PM
5 RCH174211003LingsugurInstitutionalEducationSCP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Cashutech11/07/2017 64.00 18/09/201764.0064.006.29ಕಾಲಂ & ಕಾಲಂ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:43:31 PM
6 RCH174213016LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡಾ(ತ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣCashutech11/07/2017 48.00 18/09/201748.0048.000.00ಕಾಲಂ & ಕಾಲಂ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:43:58 PM
7 RCH174213025LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡದನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣCashutech11/07/2017 48.00 18/09/201748.0048.000.00ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೇವೆಲ್ ಕಾಲಂ ರೈಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:45:16 PM
8 RCH175212218SindhnoorInstitutionalEducationTSPಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 19.30 18/09/201719.3019.305.28ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:46:29 PM
9 RCH175212219SindhnoorInstitutionalEducationTSPಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣCashutech10/07/2017 18.52 18/09/201718.5218.520.00ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:46:11 PM
10 RCH175213221SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 7.00 18/09/20177.007.003.15ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:47:23 PM
11 RCH175213222SindhnoorInstitutionalEducationGeneralತಿಡಿಗೋಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 20.00 18/09/201720.0020.005.40ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆUnder Progress12/11/2017 2:46:59 PM
12 RCH175222238SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಳ್ಳೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 37.00 03/10/201737.000.000.00Work Indent No.69626 Under Work Progress Under Progress12/13/2017 4:25:42 PM
13 RCH175222259SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಯಡಗಿಬಾಳಕ್ಯಾಂಪ್‍ದಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪಾರ್ಟ್-1) (0.75 ಕಿ. ಮೀ. ದಿಂದ 3.00 ಕಿ. ಮೀ.ವರೆಗೆ)PWD Raichur10/07/2017 9.43 19/10/20179.430.000.00WORK INDENT No.69369 Work Progress Under Progress12/13/2017 4:27:27 PM
14 RCH175223242SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುನ್ನಟ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 35.00 18/08/201735.000.000.00Work Indent No.69259 Work ProgressUnder Progress12/13/2017 4:32:10 PM
15 RCH175223243SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 35.00 18/08/201735.000.000.00Work Indent No.69126 Work Progress Under Progress12/13/2017 4:32:47 PM
16 RCH175223245SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಕಪುರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 40.00 03/10/201740.000.000.00 WORK INDENT No.70223 Work Progress Under Progress12/13/2017 4:33:49 PM
17 RCH175223247SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿ£ ಸಾಲಗುಂಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪ್ಪ ರಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 30.00 03/10/201730.000.000.00Work Indent No.71264 Work ProgressUnder Progress12/13/2017 4:34:38 PM
18 RCH175223251SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೀವನಗರ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 30.00 03/10/201730.000.000.00Work Indent No.71265 Work Progress Under Progress12/13/2017 4:37:15 PM
19 RCH175223253SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಿಸಿರಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಏರೆ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 10.07 03/10/201710.000.000.00WORK INDENT No.70225 Work ProgressUnder Progress12/13/2017 4:38:12 PM
20 RCH175223254SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಸುಲ್ತನಪೂರು) ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 30.00 18/08/201730.000.000.00Work Indent No.69093 Work ProgressUnder Progress12/13/2017 4:38:35 PM
21 RCH175223255SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಸುಲ್ತನಪೂರು) ಜಂಗಮರ ಹಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 39.00 18/08/201739.000.000.00Work Indent No.69090 Work ProgressUnder Progress12/13/2017 4:38:59 PM
       TOTAL 653.32 653.25357.8237.75