LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 RCH134213057LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಸ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯKRIDL Raichur10/10/2014 37.86 23/12/201437.8637.8635.00ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress10/28/2017 2:23:58 PM
2 RCH134223058LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರದಿಂದ ತವಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣKRIDL Raichur10/10/2014 100.00 23/12/2014100.00100.0052.60ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress12/13/2017 5:01:43 PM
3 RCH134223059LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಶಿಹಾಳದಿಂದ ಆಮದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.KRIDL Raichur10/10/2014 75.00 23/12/201475.0075.0042.44ಮೆಟಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress12/13/2017 5:01:51 PM
4 RCH134223065LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.796.00ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Under Progress10/28/2017 2:26:56 PM
5 RCH134223066LingsugurInfrastructureSanitationGeneralಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ3 ಮತ್ತು 4 ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur10/10/2014 7.79 23/12/20147.797.796.36ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.Under Progress10/28/2017 2:26:39 PM
6 RCH141213037DevdurgInstitutionalSWGeneralಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಲಗKRIDL Raichur05/12/2014 150.00 16/02/2016149.91149.91111.50ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:42:36 PM
7 RCH141213038DevdurgInstitutionalSWGeneralಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದೇವದುರ್ಗKRIDL Raichur05/12/2014 150.00 16/02/2016149.91149.91115.00ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:42:48 PM
8 RCH141213039DevdurgInstitutionalSWGeneralಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದೇವದುರ್ಗKRIDL Raichur05/12/2014 150.00 16/02/2016149.87149.87112.00ನೆಲಮಹಡಿ ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ಛತ್ತ ಸೇಂಟರಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:42:57 PM
9 RCH141213040DevdurgInstitutionalSWGeneralಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದೇವದುರ್ಗKRIDL Raichur05/12/2014 150.00 16/02/2016149.87149.87136.00ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:43:11 PM
10 RCH141213041DevdurgInstitutionalBCMGeneralಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur07/10/2014 150.76 16/02/2016149.91149.9162.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ Under Progress11/30/2017 1:43:21 PM
11 RCH141213043DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲ್ (03) ಮೂರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur05/12/2014 15.00 26/03/201515.0015.0014.00ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:43:55 PM
12 RCH141213052DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾವಂತಗಲನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur07/10/2014 12.00 19/11/201512.0012.0011.50ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:46:34 PM
13 RCH141223063DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮದರಕಲ್ ನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರುವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 11 ಕಿ.ಮೀ. PWD Raichur05/12/2014 500.00 04/01/2017495.68464.59237.22WMM Completed upto 2.70 Km and further CD works under progressUnder Progress11/30/2017 12:33:03 PM
14 RCH141223064DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅರಕೇರಾ ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ನಾಗಡದಿನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12 ಕಿ.ಮೀ. PWD Raichur05/12/2014 800.00 12/01/2016793.69700.65503.739.50 Km GSB CD works completed and WBM Gr-III Under progress Under Progress11/30/2017 12:33:33 PM
15 RCH141223072DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅನ್ವರ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 60.00 19/11/201560.0060.0050.00ಗ್ರೇಡ-3 ಮುಗಿದಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:48:11 PM
16 RCH141223073DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralದುರ್ಗನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 50.00 19/11/201550.0050.0040.00ಶೂಲಡರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:48:24 PM
17 RCH141223077DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಡಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.50 ಕಿ.ಮೀ)KRIDL Raichur07/10/2015 30.00 19/11/201530.0030.0029.00ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶೂಲಡರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 1:49:24 PM
18 RCH142223122RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ವಾಯ) ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ ಟಾಕೀಸ್ ನಿಂದ ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾFಣ.KRIDL Raichur31/12/2014 183.58 24/09/2015183.58183.5897.30300 ಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡ್ರೈನ ಪರಿವರ್ತಿತ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:32:08 PM
19 RCH142223125RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹಾಜಿ ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 20.00 10/06/201520.0020.0013.00ಮೆಟಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:32:30 PM
20 RCH142223127RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಕಸ್ಬೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್)KRIDL Raichur25/01/2015 20.00 10/06/201520.0020.0016.00ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:32:38 PM
21 RCH142223128RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದನಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್)KRIDL Raichur25/01/2015 10.00 10/06/201510.0010.008.00ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:32:48 PM
22 RCH142223129RaichurInfrastructureWater SupplyGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್)KRIDL Raichur25/01/2015 10.00 10/06/201510.0010.009.00ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:32:56 PM
23 RCH142223134RaichurInfrastructureSanitationGeneralಹುಣಸಿಹಾಳ ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur31/12/2014 6.00 10/06/20156.006.002.00ಬೇಸೆಮಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.Under Progress11/30/2017 3:53:07 PM
24 RCH142223136RaichurInfrastructureSanitationGeneralದೇವಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.004.00ಲೆಂಟಲ್ ಮಟ್ಟUnder Progress11/30/2017 3:53:16 PM
25 RCH142223137RaichurInfrastructureSanitationGeneralಮಟಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.005.00ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:53:23 PM
26 RCH142223138RaichurInfrastructureSanitationGeneralದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.004.00ಬೇಸಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟ. Under Progress11/30/2017 3:53:33 PM
27 RCH142223140RaichurInfrastructureSanitationGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಯಕ್ಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.003.18ಲಿಂಟಲ ಮಟ್ಟ.Under Progress11/30/2017 3:33:47 PM
28 RCH142223141RaichurInfrastructureSanitationGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹರಿಜನವಾಡ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 6.00 10/06/20156.006.003.18ಲಿಂಟಲ ಮಟ್ಟUnder Progress11/30/2017 3:33:57 PM
29 RCH143213093ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 59.19 14/01/201659.1959.1945.00ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. Under Progress10/28/2017 3:04:29 PM
30 RCH143213097ManviInstitutionalSWGeneralಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 18.00 10/06/201518.0018.0012.00ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ Under Progress11/30/2017 3:53:42 PM
31 RCH143213098ManviInstitutionalSWGeneralಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 13.59 10/06/201513.5913.5910.00ಛತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ Under Progress11/30/2017 3:53:51 PM
32 RCH143213227ManviInstitutionalSWGeneralಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur22/12/2014 116.65 01/08/2016101.8887.5313.87Basement work in progress Under Progress11/18/2017 7:50:35 PM
33 RCH143223103ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಾಪುರದಿಂದ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ.KRIDL Raichur25/04/2015 117.00 07/01/2016115.80115.8060.00ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. Under Progress10/28/2017 4:58:39 PM
34 RCH143223104ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊರವಿಯಿಂದ ಮಾನವಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ವಯಾ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ) ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ. KRIDL Raichur31/12/2014 25.00 10/06/201525.0025.002.00ಅಗೆತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:52:05 PM
35 RCH143223105ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೋರಕಲ್ಲದಿಂದ ಕುರ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 25.00 10/06/201525.0025.0011.00ಮೆಟಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ. Under Progress11/30/2017 3:52:13 PM
36 RCH143223106ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಡವಿ ಖಾನಪೂರು ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 18.70 10/06/201518.7018.705.00ಸ್ಕಾರಿ ಫ್ಯೆಯಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:52:22 PM
37 RCH143223107ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಾದಾಪೂರುದಿಂದ ಮುರಾಂನಪೂರು ತಾಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 20.00 10/06/201520.0020.004.00ಸ್ಕಾರಿ ಫ್ಯೆಯಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:52:39 PM
38 RCH143223109ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 20.00 10/06/201520.0020.0018.00ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:54:01 PM
39 RCH143223111ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ತುಗಲದಿನ್ನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 125.20 07/01/2016123.96123.9660.00GSB Work completed Under Progress10/28/2017 4:58:59 PM
40 RCH143223114ManviInfrastructureSanitationGeneralಕುರ್ಡಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 6.40 10/06/20156.406.403.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ Under Progress11/30/2017 3:54:40 PM
41 RCH143223115ManviInfrastructureSanitationGeneralಅರೋಲಿ ಗ್ರ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL Raichur31/12/2014 6.00 10/06/20156.006.002.12ಬೆಸಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. Under Progress11/30/2017 3:54:48 PM
42 RCH143223118ManviInfrastructureSanitationGeneralಕೂರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur25/01/2015 5.00 10/06/20155.005.002.00ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ Under Progress11/30/2017 3:55:15 PM
43 RCH143223234ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಲ್ಲಟಗಿಯಿಂದ ಹಿರೆಬಾದರದಿನ್ನಿ ವಯಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur30/08/2014 175.00 30/08/2016174.76152.5568.90Formation, base coat completed, Box culvert work under progress. Under Progress12/13/2017 5:06:33 PM
44 RCH143223235ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಡದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲಟಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 ಕಿ.ಮಿ.PRED Raichur30/08/2016 216.65 30/08/2016216.6523.8323.83Formation, basecoat completed, Box culvert work under progress Under Progress11/18/2017 7:52:26 PM
45 RCH144213078LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 25.00 01/08/201525.0025.0023.00ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಬಾಇ ಇದೆ. Under Progress10/28/2017 4:53:11 PM
46 RCH144213079LingsugurInstitutionalHealthGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 18.00 01/08/201518.0018.0016.00ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress10/28/2017 4:53:23 PM
47 RCH144213185LingsugurInstitutionalWomen & ChildGeneralರೋಡಲಬಂಡ (ತಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 7.00 23/01/20167.006.593.50Roof level work in progress Under Progress11/30/2017 2:32:22 PM
48 RCH144223080LingsugurInstitutionalSWGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL Raichur20/04/2015 12.00 01/08/201512.0012.0010.00ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress10/28/2017 4:53:35 PM
49 RCH144223084LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೂವಿನಬಾವಿದಿಂದ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಾಯ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.PRED Raichur20/04/2015 80.00 07/05/201680.0074.2923.86Base coat, Gr 2 completed, Gr.3 completed, BT work tobe done. Under Progress11/18/2017 7:58:59 PM
50 RCH144223088LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬುದ್ದಿನ್ನಿದಿಂದ ಸಾನ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. PRED Raichur20/04/2015 55.67 20/06/201555.6753.0022.27Base coat, Gr 2 completed, Gr.3 completed, BT work tobe done. Under Progress11/18/2017 7:59:17 PM
51 RCH144223198LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur31/12/2014 45.00 23/09/201545.0039.9618.20CC drain & Gr.2 completed, Gr-3 under progress Under Progress11/30/2017 2:29:54 PM
52 RCH145213146SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಮಕಲ್ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur20/04/2015 5.00 01/08/20155.005.003.18ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ Under Progress10/28/2017 4:59:10 PM
53 RCH145213147SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (2) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL Raichur20/04/2015 14.00 01/08/201514.0014.006.36ಸಿಲ್ ಮಟ್ಟ Under Progress10/28/2017 4:59:20 PM
54 RCH145213151SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುKRIDL Raichur20/04/2015 14.00 01/08/201514.0014.007.42ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟUnder Progress10/28/2017 5:00:34 PM
55 RCH145213152SindhnoorInstitutionalWomen & ChildGeneralಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುKRIDL Raichur20/04/2015 14.00 01/08/201514.0014.0012.72ಗಿಲಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Under Progress10/28/2017 5:00:46 PM
56 RCH145223167SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಉಮಲೂಟಿದಿಂದ ಬುಕನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ವರೆಗೆKRIDL Raichur20/04/2015 53.10 02/06/201553.1053.1015.00ಗ್ರಾವಲ್ ಕೆಸಿಂಗ ಮುಗಿದಿದೆ. Under Progress10/28/2017 5:02:16 PM
       TOTAL 4035.93 4006.563639.222231.24