LIST OF Completed MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 KLB161211002AfzalpurInstitutionalBCMSCPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 2 ಟೈರ್ ಕಾಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 1. ಗೊಬ್ಬೂರ 2. ನೀಲೂರ 3. ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ 4. ಹಸರಗುಂಡಗಿ 5. ಕರರ್ಜಗಿ 6. ಉಡಚಾಣ 7. ಹೊಸೂರ.HKRDB14/07/2016 18.05 14/07/201618.0518.0513.54 Completed11/2/2017 12:35:47 PM
2 KLB161211003AfzalpurInstitutionalEducationSCPಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB14/07/2016 8.03 14/07/20168.038.036.02 Completed11/2/2017 12:44:29 PM
3 KLB161212006AfzalpurInstitutionalEducationTSPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಟೊಪಕರಣಗಳು ಪೂರೈಸುವುದು HKRDB14/07/2016 7.45 14/07/20167.457.455.59 Completed11/2/2017 12:46:20 PM
4 KLB161213009AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 16/12/201610.008.142.63Phy Completed Final Bill AwaitedCompleted12/5/2017 4:58:33 PM
5 KLB161213010AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.00 16/12/201610.008.404.82PHY Completed Finishing Work near to completeCompleted12/5/2017 4:59:19 PM
6 KLB161213015AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]KRIDL 214/07/2016 45.50 31/08/201645.500.0045.50Completed.Completed12/6/2017 3:27:07 PM
7 KLB161213016AfzalpurInstitutionalBCMGeneralಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು.RWS14/07/2016 10.00 16/09/201610.009.559.55completedCompleted11/19/2017 6:46:14 PM
8 KLB161213018AfzalpurInstitutionalEducationGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಆಟೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. (1) ಭೈರಾಮಡಗಿ (2) ಬಂದರವಾಡಾ (3) ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು (4) ಆನೂರHKRDB14/07/2016 14.38 14/07/201614.3814.3810.79 Completed11/22/2017 4:32:19 PM
9 KLB161222026AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesTSPಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ (ಬೇಡರ) ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KRIDL 214/07/2016 25.15 31/08/201625.150.0025.15ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:31:06 PM
10 KLB161223029AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇರ್ವಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 20.00 31/08/201620.000.0020.00Completed. Completed10/21/2017 5:32:42 PM
11 KLB161223030AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 30.00 31/08/201630.000.0030.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 5:32:57 PM
12 KLB161223034AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 40.00 31/08/201640.000.0040.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:34:08 PM
13 KLB161223036AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:34:43 PM
14 KLB161223039AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:35:38 PM
15 KLB161223042AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ.KRIDL 214/07/2016 30.00 31/08/201630.0030.0030.00CompletedCompleted10/27/2017 4:04:26 PM
16 KLB161223043AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 214/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:37:10 PM
17 KLB161223046AfzalpurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರಕನಳ್ಳಿ- ಗೂಳನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೇರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ (ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi14/07/2016 10.35 24/09/201610.358.908.88WORK COMPLETED FINAL BILL SUBMITTEDCompleted10/26/2017 1:32:24 PM
18 KLB161223050AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201615.0015.0015.00completed And Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:06:47 PM
19 KLB161223051AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201615.0015.0015.00completed and Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:07:57 PM
20 KLB161223052AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00 27/01/201610.0010.0010.00completedCompleted10/23/2017 6:09:46 PM
21 KLB161223053AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 27/01/201715.0015.0015.00Completed Handed Over to GPCompleted10/23/2017 6:11:01 PM
22 KLB161223054AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00 10/11/201610.0010.0010.00Final Bill SDubmiottedCompleted11/20/2017 10:32:05 AM
23 KLB161223055AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 10/11/201615.0015.0015.00completed in all respect Handed Over to GPCompleted10/11/2017 9:17:30 PM
24 KLB161223056AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಮತ್ತು ಉಡಚಣಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 20/01/201715.0015.0015.00Completed Handed Over to GPCompleted11/17/2017 1:03:37 PM
25 KLB161223057AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 16/03/201715.0015.0015.00completedCompleted10/23/2017 5:57:22 PM
26 KLB161223058AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 10.00  10.0010.0010.00Completed Handed Over to GP Bill SubmittedCompleted10/11/2017 9:08:21 PM
27 KLB161223059AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00 20/02/201715.0015.0015.00Physically completed hAnded Over to GPCompleted10/23/2017 6:03:34 PM
28 KLB161223060AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00  15.0015.0015.00work completed handed over to GP Completed10/11/2017 9:12:11 PM
29 KLB161223061AfzalpurInfrastructureOthersGeneralಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO Kalaburagi18/07/2016 15.00  15.0015.0015.00Completed Handed Over to GP Completed10/11/2017 9:18:09 PM
30 KLB162211062AlandInstitutionalHealthSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆRWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.952.42ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:47:50 PM
31 KLB162211067AlandInstitutionalSWSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.952.77ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:48:21 PM
32 KLB162211068AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.14ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:49:02 PM
33 KLB162211069AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.70ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:49:35 PM
34 KLB162211070AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.41ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:50:06 PM
35 KLB162211071AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಮೊರಾಜರ್ಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 10.00 24/11/201610.007.394.97completedCompleted11/19/2017 6:50:58 PM
36 KLB162211072AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.952.74ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:51:28 PM
37 KLB162211073AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 5.30 27/08/20165.305.303.98 Completed11/2/2017 12:54:46 PM
38 KLB162211074AlandInstitutionalEducationSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 6.04 27/08/20166.046.044.53 Completed11/2/2017 12:57:04 PM
39 KLB162213080AlandInstitutionalHealthGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.951.00ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:52:35 PM
40 KLB162213081AlandInstitutionalWomen & ChildGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. .[Electrification, Baby Toilet,Compound Wall,Provide for Borwell, Sintex overhead Tank, water pipe line to Kitchn room and Toilet, Fan and Light and plug points]KRIDL 218/07/2016 13.75 27/08/201613.750.0013.75ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 12:37:36 PM
41 KLB162213083AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.11ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:54:22 PM
42 KLB162213084AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಡಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.42phy competedCompleted11/19/2017 6:54:55 PM
43 KLB162213085AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.952.66ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:55:20 PM
44 KLB162213087AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಗತ್ಯ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದುHKRDB18/07/2016 4.51 18/07/20164.514.513.38IND No:204,205 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:13:41 PM
45 KLB162213705AlandInstitutionalEducationGeneralಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB18/07/2016 1.82 18/07/20161.821.821.37 Completed11/16/2017 3:40:19 PM
46 KLB162221090AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಮದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್. 32 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.PMGSY18/07/2016 45.00 26/09/201645.0044.5044.50COMPLETEDCompleted10/23/2017 6:57:17 PM
47 KLB162221093AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi18/07/2016 10.00 12/08/201610.009.268.70COMPLETEDCompleted10/26/2017 1:40:27 PM
48 KLB162221097AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:42:25 PM
49 KLB162221100AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:43:36 PM
50 KLB162221101AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed.Completed12/6/2017 3:36:57 PM
51 KLB162221104AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೊಳ್ಳೂರೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:45:08 PM
52 KLB162221105AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುಮುಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed. Completed10/21/2017 5:45:33 PM
53 KLB162221106AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00CC Road U/PCompleted12/6/2017 3:38:10 PM
54 KLB162221107AlandInfrastructureRoads & BridgesSCPಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಹರಿ ಗ್ಫ್ರಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.93 27/08/201610.930.0010.93ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:46:13 PM
55 KLB162221108AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 3 ಗುಮ್ಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.950.00ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:57:16 PM
56 KLB162221109AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.952.70ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:57:49 PM
57 KLB162221111AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.03ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 6:59:59 PM
58 KLB162221112AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.952.64ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:00:35 PM
59 KLB162221115AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.69ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:02:07 PM
60 KLB162221116AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.952.92ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:02:36 PM
61 KLB162221117AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಧನಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.952.72ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:02:59 PM
62 KLB162221118AlandInfrastructureWater SupplySCPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ ಮುಗಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS18/07/2016 5.00 24/11/20165.004.952.51ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:03:27 PM
63 KLB162222120AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕವಸರ ನಾಯಕ ಪಾರ್ದಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi18/07/2016 10.32 21/10/201610.329.349.26Completed Completed11/16/2017 11:12:46 AM
64 KLB162222121AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.96 27/08/201610.960.0010.96Completed Completed10/27/2017 4:11:32 PM
65 KLB162222122AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:46:56 PM
66 KLB162222123AlandInfrastructureRoads & BridgesTSPಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/21/2017 5:47:16 PM
67 KLB162223128AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲನಿಂದ ಜಮಾದಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPWD Kalaburagi18/07/2016 16.88 07-01.201716.8815.3015.21CompletedCompleted11/16/2017 12:06:21 PM
68 KLB162223129AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಿಕ್ಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಡೀಲ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಗಡೇದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Kalaburagi18/07/2016 10.00 17/07/201610.009.178.70WORK COMPLETED final bill submittedCompleted10/26/2017 1:46:03 PM
69 KLB162223130AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಲಿಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed. Completed10/21/2017 5:47:35 PM
70 KLB162223131AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಅಂಬಲಗಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:47:55 PM
71 KLB162223132AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಮಂಗೊಂಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:48:13 PM
72 KLB162223133AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed.Completed10/27/2017 4:11:08 PM
73 KLB162223136AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಡಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ಗೋಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/21/2017 5:49:51 PM
74 KLB162223138AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟರಗಾ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೂರಣ್ಣ ಬಸುಗೊಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:50:44 PM
75 KLB162223142AlandInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯದಿಂ ಹನೀಫ್ ಮೂಲಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 218/07/2016 10.00 27/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:52:02 PM
76 KLB163211156ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲಗಂಗಿ ತಾಂಡ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.97ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:04:54 PM
77 KLB163211158ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.98ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:06:12 PM
78 KLB163211160ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗ್ಲಿಪಿರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.18ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:07:06 PM
79 KLB163211161ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗ್ಲಿಪೀರ ತಾಂಡ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.954.03Finishing LevelCompleted12/12/2017 11:24:24 AM
80 KLB163211162ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪೂರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ[Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.954.40Phy completed Bill Submitted on 31.10.2017 Finishing Level (Final Bill Awaited)Completed12/5/2017 12:51:41 PM
81 KLB163211163ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ (ಕೊಕುನಾಯಕ) ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 04/08/20165.004.953.57Phy CompletedCompleted10/26/2017 7:14:51 PM
82 KLB163211699ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಪೆದ್ದಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಕಿ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದುRWS  2.75 02/01/20172.752.720.98ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:09:08 PM
83 KLB163211703ChincholiInstitutionalEducationSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ ಸರಬರಾಜುHKRDB15/07/2016 1.63 15/07/20161.631.631.22 Completed11/16/2017 3:42:06 PM
84 KLB163212164ChincholiInstitutionalSWTSPಸುಲೆಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 0.31 18/07/20160.310.310.23IND No:219 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:37:05 PM
85 KLB163212165ChincholiInstitutionalEducationTSPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತವಾರಂ, ಯಂಪಳ್ಳಿ, ಬೋನಸಪೂರ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/07/2016 2.45 18/07/20162.452.451.84 Completed11/2/2017 1:22:39 PM
86 KLB163213169ChincholiInstitutionalHealthGeneralಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಗುಂದಾ, ರುದನೂರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB18/07/2016 7.47 18/07/20167.477.475.60IND No:206 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 1:34:25 PM
87 KLB163213178ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 24/11/20162.001.981.67ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:09:46 PM
88 KLB163213179ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 2.00 27/12/20162.001.981.98ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:10:43 PM
89 KLB163213180ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಪಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿRWS18/07/2016 4.00 27/12/20164.003.962.86ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:11:12 PM
90 KLB163213181ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ (120), ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿ (75) ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಂಗೂನಾಯಕ ತಾಂಡ (10), ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಚಿಂಚೋಳಿ (40), ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಂಚೋಳಿ (10), ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಂದಾಪೂರ (10), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ ಬಾಲಕ (200), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಾಲಕಿ) (100), ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಚಂದಾಪೂರ (60), ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಂದಾಪೂರ (200), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಶಾದಿಪೂರ (25), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಾವದಗಿ (35), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಿಮ್ಮನಚೊಡ (25), ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸಾಲೇಬೀರನಳ್ಳಿ (35) ಒಟ್ಟು (945) ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB18/07/2016 29.57 18/07/201629.5729.5722.18 Completed11/2/2017 1:27:14 PM
91 KLB163213183ChincholiInstitutionalEducationGeneralProviding watersuply Scheme and water filter, R.O.Plant to Kasturiba Vasati School in Ratkal Village in Chincholi TalukKRIDL 218/07/2016 5.00 31/08/20165.000.005.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted11/18/2017 12:47:10 PM
92 KLB163213187ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಹಳ್ಳಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.000.0013.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 5:59:10 PM
93 KLB163213189ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕರಂಬಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಕರಂಬಾ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision] KRIDL 218/07/2016 13.00 31/08/201613.000.0013.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 12:57:17 PM
94 KLB163213194ChincholiInstitutionalEducationGeneralProviding Compound wall and Gate to Kasruriba Vasatio School in Ratkal for Education InstituationKRIDL 218/07/2016 30.00 31/08/201630.000.0030.00CompletedCompleted10/21/2017 6:01:25 PM
95 KLB163213195ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision] PRED Kalaburagi18/07/2016 5.00 24/09/20165.004.944.03Phy Completed As on 30.10.2015 Rs. 4.03 Laks Bill RecievedCompleted11/18/2017 4:09:05 PM
96 KLB163213689ChincholiInstitutionalEducationGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಐ.ಪಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ,ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಕೊಳ ತಾಂಡದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB15/07/2016 2.72 15/07/20162.722.722.04 Completed11/16/2017 3:44:22 PM
97 KLB163213690ChincholiInstitutionalSWGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ 50,ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-5,ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹಿಟರ್-1 ,ಇನವರ್ಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳುHKRDB15/07/2016 5.37 15/07/20165.375.374.03 Completed11/16/2017 3:47:15 PM
98 KLB163221197ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಶೀರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 20.00 02.11.201620.000.0020.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 1:00:48 PM
99 KLB163221198ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಕ್ತಂಪಳ್ಳೊ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02.11.20160.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:04:06 PM
100 KLB163221199ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಫರದರ ಮೋತ್ಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00Completed Completed10/27/2017 4:25:59 PM
101 KLB163221206ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಸರಹದ್ದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi18/07/2016 70.00 04/08/201670.0062.6049.14Work Phy Completed Final Bill Awaited Part Bill received on 04.12.2017 Completed12/5/2017 12:47:15 PM
102 KLB163221207ChincholiInfrastructureWater SupplySCPProviding watersuply Scheme to Kusrampalli Tanda in Chincholi TalukRWS18/07/2016 12.00 28/08/201612.0010.527.20phy completedCompleted11/19/2017 7:11:35 PM
103 KLB163221213ChincholiInfrastructureWater SupplySCPProviding watersuply Scheme to Kalabhavi tanda in Chincholi TqRWS18/07/2016 20.00 22/08/201620.0014.1018.93ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:14:58 PM
104 KLB163221675ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ತಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮನಿಶಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಭೀಮಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00Completed.Completed11/3/2017 3:50:01 PM
105 KLB163221677ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ ವರೆಗೆ)KRIDL 230/08/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00COMPLETEDCompleted10/21/2017 6:07:11 PM
106 KLB163221679ChincholiInfrastructureRoads & BridgesSCPಗಡಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 230/08/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/18/2017 1:02:56 PM
107 KLB163223218ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೆರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 45.00 00.000.0045.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/3/2017 3:51:56 PM
108 KLB163223220ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 11.54  0.000.0011.54ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:09:10 PM
109 KLB163223225ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂತಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 02.11.201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/3/2017 3:53:47 PM
110 KLB163223226ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕರಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಕಂಬಾರ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 18.00 31/08/201618.000.0018.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:10:45 PM
111 KLB163223229ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಪಳ್ಳಿ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ್ ದಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:11:41 PM
112 KLB163223231ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಹಿದ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಯಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಂದಸಾಹೇಬ ಕಟ್ಟೆ-ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಖಾಜಪ್ಪಾ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಸೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:12:18 PM
113 KLB163223232ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸೈಯದ್ ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮಾದರ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 19.00 31/08/201619.000.0019.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 6:12:40 PM
114 KLB163223233ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ಚಿನ್ನಪಟೇಲ್ ಮನೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00Completed Completed10/27/2017 4:27:50 PM
115 KLB163223236ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾ ಖೆಳಗಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ತಾನ ಪಟೇಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮಾದರ ಮನೆ ಮತ್ತು ತೆಲಗೂರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಯಾಜ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 18.00 31/08/201618.000.0018.00ಮುಗಿದಿದೆ. Completed10/21/2017 6:13:52 PM
116 KLB163223238ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿಯಿಂದ-ಮಠದವರೆಗೆ, ಈರಣ್ಣಾ ಬಾವಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/21/2017 6:14:30 PM
117 KLB163223239ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದನಮಂಡಿ ಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:14:46 PM
118 KLB163223240ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಯ್ಯಾಂರ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:15:08 PM
119 KLB163223247ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಸಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Completed11/18/2017 1:07:27 PM
120 KLB163223249ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಂಡಿಗೆಪ್ಪಾ ಹುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ-ಬಾಜಾರ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆ, ಮಹೇಶ ಬೆಮಣಿ-ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮಣ್ಣ ಚೆನ್ನರಾಶಿ-ನಾಗದೇವತೆ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 218/07/2016 10.00 31/08/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:19:02 PM
121 KLB163223250ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಟಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಣದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 70.00 18/08/201670.0060.4659.98ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/2/2017 4:59:27 PM
122 KLB163223251ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೊಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 100.00 04/08/2016100.0091.5891.58ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted11/19/2017 5:22:40 PM
123 KLB163223254ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Sedam18/07/2016 100.00 04/08/2016100.0089.4486.11work completedCompleted11/19/2017 5:24:17 PM
124 KLB163223256ChincholiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding watersuply Scheme to Kunchavaram Village in Chincholi TalukRWS18/07/2016 34.00 23/08/201634.0031.2831.20ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:25:52 PM
125 KLB163223700ChincholiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತುಂಟೆಮೆಟ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಅಗಸರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಬಾಬು ಒಳಕಿಂಡಿ ಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  10.00 00.000.0010.00CompletedCompleted10/27/2017 4:30:13 PM
126 KLB164211260ChittapurInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 13 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದು.RWS15/07/2016 2.00 23/12/20162.001.980.63ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:27:36 PM
127 KLB164211261ChittapurInstitutionalWomen & ChildSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಹಳೆಶಾಬಾದನಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದು.RWS15/07/2016 2.00 23/12/20162.001.981.79completedCompleted11/19/2017 7:28:10 PM
128 KLB164211264ChittapurInstitutionalEducationSCPಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 115/07/2016 26.00 27/09/20160.000.0026.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 1:59:43 PM
129 KLB164211266ChittapurInstitutionalEducationSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 215/07/2016 13.00 00.000.0013.00Completed.Completed10/27/2017 4:31:45 PM
130 KLB164211269ChittapurInstitutionalEducationSCPಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 1.99 15/07/20161.991.991.49 Completed11/2/2017 3:54:38 PM
131 KLB164211270ChittapurInstitutionalEducationSCPಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜುHKRDB15/07/2016 2.99 15/07/20162.992.992.24 Completed11/2/2017 3:58:01 PM
132 KLB164211691ChittapurInstitutionalEducationSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಟೆಂಗಳಿ ತಾಂಡ ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡ,ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡ,ಕೊಡದೂರ ತಾಂಡ,ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್ ತಾಂಡ,ಸುಗೂರ ಕೆ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB03-9-2016 3.27 03-9-20163.273.272.45 Completed11/2/2017 4:02:40 PM
133 KLB164211714ChittapurInstitutionalEducationSCP ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು (ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB05/10/2016 2.63 05/10/20162.632.631.97 Completed11/2/2017 4:05:32 PM
134 KLB164211718ChittapurInstitutionalSWSCP ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೀರಪ್ಪಾ ಗೋಣಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 30/1/20175.004.954.94Final Bill received on 07.11.2017 Completed11/18/2017 4:14:21 PM
135 KLB164211722ChittapurInstitutionalSWSCP ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 30/1/20175.004.994.99Work Physically completed Final Bill Submitted on 10.10.2017Completed10/26/2017 7:26:31 PM
136 KLB164211741ChittapurInstitutionalSWSCP ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi27/10/2016 5.00 06/07/20175.004.964.94Work Completed Final Bill submitted on 07.11.2017Completed11/18/2017 4:15:12 PM
137 KLB164213289ChittapurInstitutionalEducationGeneralಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 5.00 27/09/20160.000.005.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:02:55 PM
138 KLB164213298ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸೀಬರ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದುRWS15/07/2016 2.00 25/10/20162.001.981.62phy completedCompleted11/19/2017 7:34:38 PM
139 KLB164213301ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಿರಂದಾಜ್ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ) ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವದುRWS15/07/2016 2.00 25/10/20162.001.981.79 completedCompleted11/19/2017 7:35:50 PM
140 KLB164213302ChittapurInstitutionalEducationGeneralಕುಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 3.37 15/07/20163.373.372.53 Completed11/2/2017 4:34:51 PM
141 KLB164213303ChittapurInstitutionalEducationGeneralಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.11 15/07/20162.112.111.58 Completed11/2/2017 4:42:34 PM
142 KLB164213304ChittapurInstitutionalEducationGeneralಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.11 15/07/20162.112.111.58 Completed11/2/2017 4:39:02 PM
143 KLB164213305ChittapurInstitutionalEducationGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 3.73 15/07/20163.733.732.80 Completed11/2/2017 4:43:51 PM
144 KLB164213306ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರಾಮ ಮೊಹಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ, ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.37 15/07/20162.372.371.78 Completed11/2/2017 4:45:27 PM
145 KLB164213307ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB15/07/2016 2.37 15/07/20162.372.371.78 Completed11/2/2017 4:53:40 PM
146 KLB164213308ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ ಕೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಡೊಣ್ಣುರ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯುಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB15/07/2016 0.35 15/07/20160.350.350.26 Completed11/2/2017 4:55:09 PM
147 KLB164213692ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂಚೋಳೀ ಎಚ್.ಕಂದಗೊಳ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಳೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಡೆಸ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB18/07/2016 2.63 18/07/20162.632.631.97 Completed11/16/2017 3:57:59 PM
148 KLB164213713ChittapurInstitutionalEducationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು (ಡೆಸ್ಕ್) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB05/10/2016 2.63 05/10/20162.632.631.97 Completed11/2/2017 5:02:40 PM
149 KLB164221309ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತೊಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾ)PRED Kalaburagi15/07/2016 14.00 08/09/201614.0013.8413.58Work Phy Completed Part Bill Submitted on 27.10.2017 Final Bill AwaitedCompleted11/27/2017 2:32:40 PM
150 KLB164221312ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.877.81Work Completed Part Bill Submitted on 07.12.2017 Final Bil;l Awaited Completed12/7/2017 6:49:31 PM
151 KLB164221314ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ ಬೀ ಹೋಟೆಲ ದಿಂದ ಬಸಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.008.628.62completedCompleted10/26/2017 7:32:49 PM
152 KLB164221315ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 26/10/201615.0013.5813.40Work Completed Bill received on 12.09.2017Completed10/26/2017 7:33:58 PM
153 KLB164221316ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊನ್ನನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಂಡೋತಿ ಮನೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಗದ್ದಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಕಿರಣಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಡಬೂರ ಅನದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಮನೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.009.150.00PHY Completed Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:36:14 PM
154 KLB164221317ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈರಪ್ಪಾ ಮಶಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣಾ ದೇವರಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.588.25Work Completed final bill submittedCompleted10/26/2017 7:35:41 PM
155 KLB164221318ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.009.769.76Work Completed Final Bill Submitted on 12.12.2017 Completed12/12/2017 11:18:26 AM
156 KLB164221320ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.838.44Work Completed Bill received on 12.09.2017 Final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:37:17 PM
157 KLB164221321ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.829.69Work Completed Bill received on 12.09.2017Completed10/26/2017 7:37:58 PM
158 KLB164221322ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಹರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಹಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.878.62completedCompleted10/26/2017 7:39:28 PM
159 KLB164221323ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ ದಿಂದ ಮೌನಪ್ಪಾ ಗಂಭೀರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌನಪ್ಪಾ ಗಂಭೀರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಣ್ಣೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.73 08/09/201610.739.849.70Final Bill received on 07.11.2017 Completed11/18/2017 4:14:45 PM
160 KLB164221324ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಓಂಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.358.33Phy completedCompleted10/26/2017 8:12:53 PM
161 KLB164221325ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈರಪ್ಪಾ ಲದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬವ್ವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 27/12/201610.009.927.89Completed Part Bill Paid Final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:39:51 PM
162 KLB164221326ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕೊಲ್ಲೂರ ಚೌಕಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.008.885.13Phy Completed final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:40:33 PM
163 KLB164221327ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ 550 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 160 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 30.00 08/09/201630.0027.6921.98Work Completed Part Bill Submitted on 12.12.2017 Completed12/12/2017 11:22:54 AM
164 KLB164221328ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಮಂತ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆಯಿ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾದೇವ ಮೇಲಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-700 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ = 305 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 30.00 26/10/201630.0027.7327.45Work Completed final Bill submitted on 24.11.2017 Completed11/27/2017 2:36:24 PM
165 KLB164221329ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಾಡಬೂಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮುಗೋಪಾಲ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ನಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮುಲು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-370 ಮೀ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ-370 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 20.00 26/10/201620.0017.4617.36Work Completed Final Bill Submitted on 20.09.2017Completed11/27/2017 2:36:52 PM
166 KLB164221330ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಮಲಘಾಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ-350 ಮೀ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ-300 ಮೀ)PRED Kalaburagi15/07/2016 20.00 26/10/201620.0018.7918.67Completed Final Bill Submitted on 18.09.2017Completed10/26/2017 8:15:47 PM
167 KLB164221334ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕುಲಕುಂಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00  10.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/18/2017 7:30:08 PM
168 KLB164221335ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 11 ಪೇಂಡರ್ ಶರಣು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಂದಿರ (ವಡ್ಡರ ಸುಭಾಷ್ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:05:47 PM
169 KLB164221336ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಸೀಬರ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:20:10 AM
170 KLB164221337ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಶಪ್ಪ ನಗರದಿಂದ ಬಸು ಮಾಸ್ತಾರ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:20:50 AM
171 KLB164221338ChittapurInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 13 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಗೌಡ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರವಿದಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:21:14 AM
172 KLB164221344ChittapurInfrastructureSanitationSCPಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 26/10/20165.004.954.95completed Final Bill Recieved on 31.08.2017Completed10/26/2017 8:17:31 PM
173 KLB164221345ChittapurInfrastructureSanitationSCPಮಾಡಬೂಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 26/10/20165.004.954.95completed Final Recieved on 18.09.2017Completed10/11/2017 7:30:16 PM
174 KLB164221348ChittapurInfrastructureWater SupplySCPಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 8 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದುRWS15/07/2016 5.30 27/12/20165.304.160.66phy completedCompleted11/19/2017 7:36:45 PM
175 KLB164223355ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡಾ ದಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.573.19PHY COMPLETED Part Bill Received on 08.11.2017 Completed11/27/2017 2:33:11 PM
176 KLB164223357ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.8014.51 Completed Final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:44:58 PM
177 KLB164223358ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.50 30/07/201611.509.468.82Work Completed Bill Submitted on 11.10.2017Completed10/26/2017 7:45:26 PM
178 KLB164223359ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಭೀರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.50 30/07/201615.5013.3013.28Work Completed Final Bill Submitted on 12.12.2017 Completed12/12/2017 11:19:34 AM
179 KLB164223360ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬು ಮೀಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 18.00 30/07/201618.0017.1817.18completed Final Recieved on 28.08.2017Completed10/26/2017 8:18:58 PM
180 KLB164223361ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಾದಿಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸ್ಮಾಣ ಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 11.00 30/07/201611.009.609.60completedCompleted10/26/2017 8:19:45 PM
181 KLB164223362ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.7213.65Work COmpletedCompleted10/26/2017 7:47:42 PM
182 KLB164223363ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುದಾ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 08/09/201615.0014.654.97Work Completed Final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 7:47:07 PM
183 KLB164223365ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಣ್ಣಾ ಹೊರಗಿನಮನಿ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಗಿನಮನಿ ಮತ್ತು ಬಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಛತ್ರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 30/07/201615.0013.4913.37work completed final bill submitted Completed10/26/2017 7:48:29 PM
184 KLB164223366ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಖತಲ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.738.71work completed final bill received Completed10/26/2017 7:49:17 PM
185 KLB164223367ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮತ್ತಿಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರೋಡ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.329.27Work Completed Final Bill Submitted on 18.09.2017Completed10/26/2017 8:20:27 PM
186 KLB164223368ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊನಸನಹಳ್ಳಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಈರಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಂದಸಾಬ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ ಮತ್ತು ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣPRED Kalaburagi09/01/2016 10.00 03/04/201710.009.124.21Work Phy completed on 16.08.2017 Final Bill AwaitedCompleted10/26/2017 8:21:07 PM
187 KLB164223370ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಗರ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/10/201610.009.175.31PHY COPMLETED Part Bill Received on 08.11.2017 Completed11/27/2017 2:33:49 PM
188 KLB164223371ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 14.00 08/09/201614.0012.6612.02work completed Completed10/26/2017 7:50:51 PM
189 KLB164223372ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.858.51work comleted Completed10/26/2017 7:51:38 PM
190 KLB164223373ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೆಶ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.008.588.51Work COmpletedCompleted10/26/2017 7:52:44 PM
191 KLB164223375ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಬೂಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿ ದಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಲೈಯಿಂಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.858.85work completed final bill submittedCompleted10/26/2017 7:54:14 PM
192 KLB164223376ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜುಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.749.71Work Completed Final Bill Submitted on 12.12.2017 Completed12/12/2017 11:20:24 AM
193 KLB164223378ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯ (ಹೊಸ) ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಯಾದಗೀರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.628.62Work Completed Final Bill recieved on 08.11.2017Completed11/27/2017 2:34:51 PM
194 KLB164223379ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸದಿ ಭಾವಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸದಿ ಭಾವಿ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 08/09/201610.008.318.25Work completedCompleted10/26/2017 8:04:32 PM
195 KLB164223381ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)PRED Kalaburagi15/07/2016 15.00 31/12/1615.0014.746.95C.D Work completed BT to be doneCompleted10/26/2017 8:05:40 PM
196 KLB164223384ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಲಗ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸುಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಲಗ (ಎನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಮುಂದುವರಿದ)PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 30/07/201610.009.897.29PHY COMPLETEDCompleted10/26/2017 8:06:56 PM
197 KLB164223385ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಶಾಹ ಪಟೇಲ ಕುನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಊಹೇದಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.49 27/09/20160.000.0010.49ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:08:15 AM
198 KLB164223387ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ ಹುಡೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂದಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 15.00 27/09/201615.000.0015.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:09:11 AM
199 KLB164223388ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಾ ಮಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಾಪೂರು ದುಕಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:09:00 PM
200 KLB164223389ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗುರುನಾಥ ಸುತ್ತಾರು ಮನೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:09:41 PM
201 KLB164223391ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ವಿಠಲ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ ಕಲಬುರಗಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:10:50 AM
202 KLB164223392ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ವುಜು ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಗಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:10:13 PM
203 KLB164223393ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಬಿರಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ ಚೆನ್ನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಟಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಟಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:11:40 AM
204 KLB164223394ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿರಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:12:06 AM
205 KLB164223395ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾರ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:12:28 AM
206 KLB164223397ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 16 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:14:59 AM
207 KLB164223399ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಮಿಲಿಂದ ಚೌಕ್ (ಸೋಲಾಪೂರು ಹೋಟೇಲ್) ಭಾರತ ಚೌಕ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 15.00 27/09/201615.000.0015.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted10/2/2017 2:11:40 PM
208 KLB164223400ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 15 ಹುಲಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಸ್ಲೀಮಾ ಜಾಮಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/2/2017 11:15:21 AM
209 KLB164223401ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ನಿಚ್ಚ ಮೊಹಲ್ಲಾ ದಿಂದ ದರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 115/07/2016 10.00 27/09/20160.000.009.90CompletedCompleted8/18/2017 7:37:00 PM
210 KLB164223402ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂಧ ಭರತನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 15.00  0.000.0015.00Completed Completed10/21/2017 6:37:00 PM
211 KLB164223404ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ವೆಟರನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶರಣಯ್ಯ ಪುಡಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಿರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್KRIDL 215/07/2016 10.00 27/09/20160.000.009.90CompletedCompleted10/21/2017 6:37:32 PM
212 KLB164223406ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಸರಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00 00.000.0010.00Completed. Completed11/14/2017 11:23:38 AM
213 KLB164223407ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-2 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕರಿಮೊನೊರ ಮನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ-2, ಸೈದಪ್ಪ ದಿಗ್ಗಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ವಾಲಿಕಾರ, ಜಗಪ್ಪಾ ಮುಕರಂಬಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ, ಬಬಲು ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಹಿರಿಮಠ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣKRIDL 215/07/2016 12.89  0.000.0012.89ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:38:11 PM
214 KLB164223413ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi15/07/2016 5.00 08/09/20165.004.984.92Completed Bill Submitted on 11.09.2017Completed10/26/2017 8:08:50 PM
215 KLB164223418ChittapurInfrastructureWater SupplyGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 215/07/2016 10.00  0.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:39:28 PM
216 KLB164223420ChittapurInfrastructureSanitationGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದುKUWSDB15/07/2016 5.00 19/11/20165.004.504.00Completed Completed11/16/2017 4:41:23 PM
217 KLB164223698ChittapurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಎಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣKRIDL 2  15.00 00.000.0015.00CompletedCompleted10/27/2017 4:33:18 PM
218 KLB165211432JewargiInstitutionalEducationSCPನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (ಆರ್.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್)HKRDB16-08-2016 2.40 16-08-20162.402.401.80 Completed11/2/2017 5:33:56 PM
219 KLB165213438JewargiInstitutionalLibraryTSPಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB16-08-2016 3.45 16-08-20163.453.452.59 Completed11/2/2017 5:39:31 PM
220 KLB165213475JewargiInfrastructureRoads & BridgesSCPಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಚೌಕದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಗುರುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲಸಿಂಗಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಳು ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 30.00 16.12.201630.0025.0625.05Work completed final bill paid.Completed11/16/2017 12:07:31 PM
221 KLB165223485JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎನ್.ಎಚ್. 218 ದಿಂದ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0 ರಿಂದ 0.5)PMGSY16-08-2016 50.00 22/11/201650.0046.2635.23Completed Completed10/23/2017 6:38:24 PM
222 KLB165223488JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಸರಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಆಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮೆಹಬೂಬ ಪಟೇಲ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ, ಈರಪ್ಪ ಕೊಡಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಪಟೇಲ ಹಚ್ಚಡ ಮನೆವರೆಗೆ,ಶಾಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ದೊರೆವರೆಗೆ ಮೌಲಾ ಪಟೇಲ್ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0010.849.55Completed Completed11/16/2017 12:28:22 PM
223 KLB165223489JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸೌಲಾಳ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ರೇವೂನೂರ ವರೆಗೆ 2.00 ಕ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi16/08/2016 80.00 28/09/201680.0066.9432.00Completed Completed11/16/2017 12:29:43 PM
224 KLB165223490JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಗ್ರಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ್ ಫೀರೋಜ್ಬಾದ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಬಾಸುಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾನಿಮಿಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚುನ್ನುಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 10.00 08/10/201610.007.774.00Completed Completed11/16/2017 12:32:48 PM
225 KLB165223491JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಯಡ್ರಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0012.406.00Completed Completed11/16/2017 12:37:36 PM
226 KLB165223492JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಂದ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲವ್ವ ಗೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕರಗಾರ PWD Kalaburagi16/08/2016 15.00 08/10/201615.0011.5511.54Completed Completed11/16/2017 12:42:14 PM
227 KLB165223493JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮೋಘಿ ಹುಲ್ಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಿವಪ್ಪ ಕುಮಸಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ,ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಭೂತಾಳಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಶಂಕರ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಎಸ್.ಬಿ ಗಗುಡಿಯಿಂದ ಧನಗರ್ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ,ಗುರುರಾಜ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡುಯವರೆಗೆ,ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 15.00 08/10/201615.0012.396.00Physically Completed. Completed11/16/2017 12:43:23 PM
228 KLB165223494JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂಚಿನಾಳ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟೇಯಿಂದ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮೆನಯವರೆಗೆ,ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್ ವರೆಗೆ,ಈರಪ್ಪ ನಾವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ,ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶರಣು ಮುತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 15.00 08/10/201615.0012.406.00Physically Completed Completed11/20/2017 5:36:36 PM
229 KLB165223495JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬದನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.904.00Physically Completed. Completed11/20/2017 5:37:12 PM
230 KLB165223496JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸುಂಬಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಈರಣ್ಣ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆಬಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ,ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ,ಚಿದಾನಂದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.100.00Physically completed Completed11/20/2017 5:37:33 PM
231 KLB165223497JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜಗಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ಬಸವರಾಜ ಮದರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಮಸೀದಿಯ ವರೆಗೆ,ಈರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 20.00 21/10/201620.0016.6616.59Completed final bill paidCompleted11/16/2017 12:51:00 PM
232 KLB165223498JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಶಾಂತಬಾಯಿ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,ಕಂಠಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.424.00Physically Completed Completed11/16/2017 1:38:46 PM
233 KLB165223499JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಸಾಹಿ ಚಿನ್ನಗುಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.394.00Work completed. Completed11/20/2017 5:38:08 PM
234 KLB165223500JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅವರಾದ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಜಟ್ಟೇದಾರ್ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಸಾಮಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಪಡದಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.009.384.00Completed final bill submitted to DC vide Ltr no 2535 dt:23-8-2017 for Rs:5.37 LakhsCompleted11/16/2017 1:41:15 PM
235 KLB165223501JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೋಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಚಿದಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದುದ್ದೇ ಗುಡಿ (ವಯಾ) ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಹಲಕೆಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ದರಾಮ ಚಾಂದ್ ಕೌವಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಅಡವಿರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 21/10/201610.008.100.00Completed Completed11/20/2017 5:38:31 PM
236 KLB165223502JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೂಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರ್ಸತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.398.38Completed Completed11/16/2017 1:44:21 PM
237 KLB165223503JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭೋಸಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಯಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.007.904.00Completed Completed11/20/2017 5:38:50 PM
238 KLB165223506JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುತ್ತಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾ ಹಾಲಘಡ್ಲ ಮನೆಯರೆಗೆ,ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾಹು ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ,ಚಂದ್ರಶಾ ಹಾಲಘಡ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಕಟ್ಟೇಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.350.00Work completed. Completed11/20/2017 5:39:14 PM
239 KLB165223507JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೌಂಡಿ ಬೋರವೆಲ್ ನಿಂದ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲವಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಕರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ,ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16-08-2016 10.00 08/10/201610.008.340.00Work completed. Completed11/20/2017 5:39:35 PM
240 KLB165223508JewargiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಮೋನೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆPWD Kalaburagi16/08/2016 10.00 08/10/201610.008.090.00Work completed. Completed11/20/2017 5:40:01 PM
241 KLB166211582SedamInstitutionalEducationSCPಸಟಪಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]KRIDL 212/07/2016 7.00 02/09/20167.000.007.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.Completed11/3/2017 3:55:05 PM
242 KLB166213597SedamInstitutionalHealthGeneralಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇಡಂ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಯಡಗಾ, ಕೋಡ್ಲಾ, ಕೋಲಕುಂದಾ, ಮದನಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪಲ್ಲಿ, ಇಟಕಲ್, ಕುರಕುಂಟಾ, ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ಮತ್ತು ಮಳಖೇಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು (ಇಕ್ಯೂಪಮೆಂಟ್ಸ) ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB12/07/2016 62.25 12/07/201662.2562.2546.69IND No:206 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 6:12:20 PM
243 KLB166213601SedamInstitutionalEducationGeneralಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಳಖೆಡಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.HKRDB12/07/2016 25.83 12/07/201625.8325.8319.37 Completed11/2/2017 6:09:30 PM
244 KLB166221605SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement and widening of approach Road to edaganappa tanda (KM 0.00 to 0.550)PWD Sedam12/07/2016 21.50 04/08/201621.5018.4418.16 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/2/2017 5:05:34 PM
245 KLB166221606SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Mudhol to Gaddamini TandaPWD Sedam12/07/2016 93.70 03/09/201693.7076.2175.66ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted11/19/2017 5:26:05 PM
246 KLB166221607SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Mudhol-Yanagundi Road to Kadlapur road from (km 0.00 to 0.60)PWD Sedam12/07/2016 26.68 03/09/201626.6824.5823.32ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/2/2017 5:06:17 PM
247 KLB166221608SedamInfrastructureRoads & BridgesSCPImprovement of road from Kolkunda to Kolkunda dodda Tanada ( Km 2.20 to 3.50)PWD Sedam12/07/2016 35.25 03/09/201635.2531.3631.18ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/2/2017 5:07:21 PM
248 KLB166223613SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಕಂಬಾ ದಿಂದ ಸಿಂದ್ದನ ಮಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಡಂ-ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 14.00 27/11/201614.0012.3810.14Work Phy Completed Bill Submitted on 11.10.2017Completed10/25/2017 4:05:50 PM
249 KLB166223614SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of Road towards Kurubar Kutba from Gurmitkal Motakpalli Main Road at Shaklaspalli VillagePRED Kalaburagi12/07/2016 10.00 27/11/201610.008.530.00Road work Completed Protection wall Under Progress Completed11/26/2017 12:15:20 PM
250 KLB166223615SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ವೀರಾ ರೇಡ್ಡಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ ಒಳಗೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 12.00 27/11/201612.0011.857.71PHY CompletedCompleted10/25/2017 4:07:12 PM
251 KLB166223616SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾನಕಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ ರೋಡ ದಿಂದ ಹುಲಗುಂಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi12/07/2016 12.00 27/11/201712.0010.427.23PHYSICALLY COMPLETEDCompleted10/25/2017 4:07:43 PM
252 KLB166223617SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಾನಗುಂದಿ ಯಿಂದ ಚಂಡ್ರೀಕಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi12/07/2016 7.00 27/11/20167.006.543.30Phy Completed Final Bill AwaitedCompleted10/25/2017 4:08:11 PM
253 KLB166223618SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of road Yallamma gate Telkur Village [Km 0.00 to 1.7]PWD Sedam12/07/2016 111.79 04/08/2016111.62101.65101.65ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted11/19/2017 5:27:22 PM
254 KLB166223619SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of approach road from High school in Hosalli Village [Km 0.00 to 0.035]PWD Sedam12/07/2016 37.50 04/08/201637.5035.3013.05Work CompletedCompleted11/20/2017 6:14:58 PM
255 KLB166223620SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding Protection wall and CC Road at Benkanalli village for Box type Bridge PWD Sedam12/07/2016 49.00 04/08/201649.0042.7542.70ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆCompleted11/19/2017 5:28:42 PM
256 KLB166223621SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of road Fromn SH-122 to Gundalli Via Jakanpalli from Km 0.00 to 3.30PWD Sedam12/07/2016 45.00 03/09/201645.0040.2232.18ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/2/2017 5:08:19 PM
257 KLB166223622SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of approach road to Krishtapur from Km 0.00 to 3.00PWD Sedam12/07/2016 80.00 04/08/201680.0074.4274.40ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 5:29:15 PM
258 KLB166223624SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC Road from Approach Road to Bheemsagar from Malkapalli Road Km 0.00 to 0.190PWD Sedam12/07/2016 11.10 01/09/201611.109.189.18ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 5:29:54 PM
259 KLB166223625SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding protection works on U/s & D/s For LWL on Sanna Agasi to Smashan Bhoomi in sedam talukaPWD Sedam12/07/2016 55.50 04/08/201655.5047.0746.84ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 5:30:29 PM
260 KLB166223626SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of road From Yanagundi To AP Border PWD Sedam12/07/2016 60.00 04/08/201660.0055.1054.16ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. Completed11/2/2017 5:10:09 PM
261 KLB166223627SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralApproach road to Veternary & School in RanjolPWD Sedam12/07/2016 10.00 21-10-201610.008.518.41ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/2/2017 5:10:29 PM
262 KLB166223628SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralFormation of road from murigeppa temple to school in Chitkanpally villagePWD Sedam12/07/2016 35.00 04/08/201635.0029.5329.04ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ Completed11/2/2017 5:10:42 PM
263 KLB166223629SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೂಲಮಮಡಿ ಎಸ್ಸಿ, ವಾರ್ಡ್ ದಿಂದ ಶಹಾಬಾಸ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.PRED Kalaburagi21/07/2016 7.00 27/11/20167.006.456.35COMPLETEDCompleted11/26/2017 12:21:31 PM
264 KLB166223630SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಊಡಗಿ ದಿಂದ ಸೇಡಂ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಣಾದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi21/07/2016 25.00 27/11/201625.0021.7414.97PHY COMPLETED 500MTR ROAD PENDINGCompleted11/26/2017 12:18:47 PM
265 KLB166223631SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೋಡ್ಲಾ ದಿಂದ ಕಲಕಂಬಾ ಹಣಾದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi21/07/2016 15.00 07/09/201615.0014.859.18Phy Completed Final Bill AwaitedCompleted11/26/2017 12:18:25 PM
266 KLB166223632SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಪನೂರ ದಿಂದ ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರ ಹಣಾಧಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi21/07/2016 15.00 5/11/201615.0013.7213.72Work Completed Final Bill Submitted on 08.12.2017Completed12/8/2017 5:13:39 PM
267 KLB166223633SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಪನೂರ ದಿಂದ ಕೋಂಡಂಪಳ್ಳಿ ಹಣಾದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi21/07/2016 15.00 5/11/201615.0013.6512.10Work completed final Bill Submitted on 31.07.2017 payment made Completed10/26/2017 7:20:25 PM
268 KLB166223634SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಲಬಾವಿ ಯಿಂದ ಕಾಕಲವಾರ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ಹಣಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Kalaburagi21/07/2016 12.00 27/11/201612.0010.656.57PHY COMPLETED CD WORK PENDINGCompleted11/26/2017 12:17:43 PM
269 KLB166223636SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralImprovement of Road towards Kurubar Kutba from Gurmitkal Motakpalli Main Road at Shaklaspalli VillagePRED Kalaburagi21/07/2016 10.00 27/11/201610.007.677.67COMPLETEDCompleted10/25/2017 4:06:25 PM
270 KLB166223637SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಶಹಾಬಾಸ ಸ್ಕೂಲ ರೋಡ ಹಣಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi21/07/2016 12.00 27/11/201612.0010.407.48Phy COMPLETED final Bil AwaitedCompleted11/26/2017 12:19:44 PM
271 KLB166223638SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅನಂತಪೂರ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಬಾದ ರೋಡ ದಿಂದ ಅಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡ ಹಣಾದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi21/07/2016 7.00 07/09/20167.005.805.39PHY COMPLETED CD Work BALANCECompleted11/26/2017 12:20:07 PM
272 KLB166223639SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಇಟಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡುಮೊಟ್ಲಬಾವಿ ಯಿಂದ ಮೊಂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವರೆಗೆ ಹಣಾಧಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Kalaburagi21/07/2016 12.00 27/11/201612.0010.656.57PHY COMPLETED CD work PendingCompleted10/25/2017 4:14:39 PM
273 KLB166223640SedamInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಮೇನ ರೋಡ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ನಂಬರ 1. ಬಾವಿ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, 2. ಅಯ್ಯಮನ ಹೋಲಕ್ಕೆ 3. ಹೋಡೆದ ಹೋಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi21/07/2016 12.00 27/11/201612.0011.859.09Work Phy Completed CD Work BalanceCompleted11/26/2017 12:16:30 PM
274 KLB167211516KalaburagiInstitutionalEducationSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಮ್ಮೂರು ಆರ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 4.38 23/09/20164.384.334.11 ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/19/2017 7:43:23 PM
275 KLB167211517KalaburagiInstitutionalEducationSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 4.00 23/09/20164.003.963.76completedCompleted11/19/2017 7:49:54 PM
276 KLB167211642KalaburagiInstitutionalEducationSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜೀವನಗರ ನೆಹರು ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision) PWD Kalaburagi19/08/2016 7.00 28/10/20167.006.526.30Physical completed Completed11/19/2017 1:18:24 PM
277 KLB167211643KalaburagiInstitutionalEducationSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜೀವನಗರ ನೆಹರು ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದುHKRDB14/07/2016 2.18 14/07/20162.182.181.64 Completed11/16/2017 3:49:59 PM
278 KLB167211711KalaburagiInstitutionalEducationSCP ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ Vehicle Shelter, Green board,Almarah,Staff table ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದುHKRDB13/10/2016 4.01 13/10/20164.014.013.01 Completed11/2/2017 5:42:46 PM
279 KLB167212518KalaburagiInstitutionalEducationTSPಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚೇರ್, ಡಸ್ಕ್,ಅಲಮಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸುವುದು.HKRDB15/07/2016 1.09 15/07/20161.091.090.82 Completed11/2/2017 5:47:08 PM
280 KLB167212519KalaburagiInstitutionalEducationTSPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪಠೋಪಕರಣಗಳು ಪೂರೈಸುವುದು HKRDB15/07/2016 0.27 15/07/20160.270.270.20 Completed11/2/2017 5:54:55 PM
281 KLB167212520KalaburagiInstitutionalEducationTSPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 6.77 23/09/20165.004.951.73ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:50:29 PM
282 KLB167213522KalaburagiInstitutionalHealthGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.66 23/09/20165.663.632.75phy completedCompleted11/19/2017 7:51:11 PM
283 KLB167213523KalaburagiInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 01 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.. [Including Electrification with AC]KRIDL 115/07/2016 15.00 05.10.201615.000.0015.00ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/1/2017 9:05:36 PM
284 KLB167213527KalaburagiInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ Computers Tables & Chairs, ComputersHKRDB15/07/2016 6.04 15/07/20166.046.044.53 Completed11/2/2017 5:57:04 PM
285 KLB167213528KalaburagiInstitutionalEducationGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕಂಪ್ಯೂಟರ,ಡೆಸ್ಕ, ಬೆಂಚ್, ಚೇರ್, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ.HKRDB15/07/2016 2.45 15/07/20162.452.451.84 Completed11/2/2017 5:58:32 PM
286 KLB167213529KalaburagiInstitutionalEducationGeneralSupply of Furniture To Govt Urdu H.P.S near deccan college Ittehad Colony Kalaburgi TownHKRDB15/07/2016 6.38 15/07/20166.386.384.79 Completed11/2/2017 6:01:11 PM
287 KLB167213530KalaburagiInstitutionalEducationGeneralSupply of furniture & drilling of borewell in Govt H.P.S Sonia Gandhi Colony Kalburgi TownHKRDB15/07/2016 6.38 15/07/20164.464.464.46 Completed11/19/2017 12:54:54 PM
288 KLB167213531KalaburagiInstitutionalEducationGeneralSupply of furniture to Govt H.P.S Madina Colony Kalburgi TownHKRDB15/07/2016 6.38 15/07/20166.386.384.79 Completed11/2/2017 6:03:28 PM
289 KLB167213532KalaburagiInstitutionalEducationGeneralProviding Furtuniture and Computers Govt Urdu Primary School In Shaik roza Kalburgi HKRDB15/07/2016 19.68 15/07/201619.6819.6814.76 Completed11/2/2017 6:05:41 PM
290 KLB167213533KalaburagiInstitutionalEducationGeneralProviding Lab Equipment to Govt. PU College Mahagaon in Kalaburgi TalukaHKRDB15/07/2016 8.25 15/07/20168.258.256.19IND No:205 ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ Completed11/2/2017 6:07:13 PM
291 KLB167221534KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ಮಶಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 115/07/2016 10.00 05.10.201610.000.0010.00ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆCompleted11/20/2017 4:17:12 PM
292 KLB167221535KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್. ಸಿ)KRIDL 115/07/2016 10.00 05.10.201610.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/1/2017 9:06:44 PM
293 KLB167221536KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesSCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.KRIDL 215/07/2016 10.00  0.000.0010.00ಮುಗಿದಿದೆ.Completed10/21/2017 6:41:03 PM
294 KLB167221539KalaburagiInfrastructureWater SupplySCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುನಾರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.950.00ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:52:01 PM
295 KLB167221542KalaburagiInfrastructureWater SupplySCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ತಾಂಡಾ ಹೆರೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಡಕಲ್ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.64ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:53:38 PM
296 KLB167221547KalaburagiInfrastructureWater SupplySCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.953.57phy completedCompleted11/19/2017 7:56:23 PM
297 KLB167221548KalaburagiInfrastructureWater SupplySCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.51ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/19/2017 7:57:00 PM
298 KLB167221549KalaburagiInfrastructureWater SupplySCPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆವಳ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.950.00ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 7:57:25 PM
299 KLB167221712KalaburagiInfrastructureWater SupplySCP ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಬೋರವೆಲ್ ದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿRWS13/10/2016 2.64 23/12/20162.642.611.34phy completedCompleted11/19/2017 7:57:53 PM
300 KLB167222550KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesTSPಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KRIDL 115/07/2016 2.95 05.10.20162.950.002.95ಮುಗಿದಿದೆCompleted8/1/2017 9:07:10 PM
301 KLB167223553KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಜಾಪೂರ ಶಹಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KMC Kalaburagi15/07/2016 30.00 19/11/201630.0023.2121.88CompletedCompleted11/24/2017 3:48:04 PM
302 KLB167223557KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:46 ರ ಸುಳ್ಳದ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣಯ್ಯಗೌಡಾ ಣಿರಟ್ಯಾಂಕದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KMC Kalaburagi15/07/2016 20.00 21.11.201620.0015.2315.21CompletedCompleted11/24/2017 3:49:36 PM
303 KLB167223558KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ: 38ರ ಅಲಿಬಾವಿ ಲೇಔಟಿನ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.KMC Kalaburagi15/07/2016 15.00 21/10/201615.0012.1112.10CompletedCompleted11/24/2017 3:49:56 PM
304 KLB167223559KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:38ರ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 21/10/201610.007.998.16CompletedCompleted11/4/2017 12:22:00 PM
305 KLB167223560KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:38ರ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ದಯಾನಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. KMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 21/10/201610.008.158.58CompletedCompleted11/24/2017 3:50:58 PM
306 KLB167223561KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ:30 ರ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಾಕ್ಣಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅನುಬವ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1/2 ಕಿ.ಮೀKMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 19.11.201610.007.507.51CompletedCompleted11/24/2017 3:52:30 PM
307 KLB167223562KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralC.C drain and road Aleem house to Sadiq house via Sabira begum house at pashapura kalaburagiKMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 19.11.201610.008.388.38completedCompleted11/24/2017 3:53:09 PM
308 KLB167223563KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralCC road from Al-ameen urdu school batlialawa to salahuddin contractor house & Adoni galli at MominpuraKMC Kalaburagi15/07/2016 26.40 19.11.201626.4025.4311.44CompletedCompleted11/24/2017 3:53:47 PM
309 KLB167223564KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralFormation of road & drain from Sharanbasappa Muchatti house to Amba Bhavani temple at Kapnoor Village KalaburgiKMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 19.11.201610.008.107.94CompletedCompleted11/24/2017 3:54:44 PM
310 KLB167223565KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೀರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.009.729.72COMPLETED BILL SUBMITTEDCompleted10/25/2017 4:17:18 PM
311 KLB167223567KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.009.109.08FINAL BILL RECEIVED ON 7/7/2017Completed10/25/2017 4:20:45 PM
312 KLB167223568KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.PRED Kalaburagi15/07/2016 16.24 3/10/201616.2413.6513.05COMPLETED Completed10/25/2017 4:23:19 PM
313 KLB167223570KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.008.397.65Phy Completed final bill Awaited Part Bill Submitted on 11.10.2017Completed10/25/2017 4:25:50 PM
314 KLB167223571KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.008.067.95COMPLETEDCompleted10/25/2017 4:27:26 PM
315 KLB167223572KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಮಠ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 03/10/201610.009.779.77Completed Final bill submitted on 08.12.2017 Completed12/8/2017 4:44:23 PM
316 KLB167223573KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಗಸರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ವಾಲೀಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.008.354.80Work COmpleted Final Bill Awaited Part Bill Submitted on 27.11.2017Completed11/27/2017 7:22:09 PM
317 KLB167223574KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು (ಜೆ) ಬಸವರಾಜ ಟೆಂಗಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗುಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Kalaburagi15/07/2016 10.00 26/09/201610.008.358.30Work COMPLETED FINAL BILL RECEIVED ON 20/7/2017Completed10/25/2017 4:30:41 PM
318 KLB167223575KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅಗಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದೂ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು.RWS15/07/2016 2.09 20/10/20162.092.061.45phy completedCompleted11/19/2017 7:59:02 PM
319 KLB167223576KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಳ ಹೊಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.950.00ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಗಿದಿದೆCompleted11/19/2017 8:00:20 PM
320 KLB167223577KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು.RWS15/07/2016 5.00 23/09/20165.004.954.74ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.Completed11/19/2017 8:00:38 PM
321 KLB167223578KalaburagiInfrastructureSanitationGeneralConstruction of storm water drain from existing drain to Madarsa in firdous nagar KalaburagiKMC Kalaburagi15/07/2016 20.00 19.11.201620.0015.1013.76completedCompleted11/24/2017 3:55:16 PM
322 KLB167223579KalaburagiInfrastructureSanitationGeneralCC drain near Mehboob Subhani Chilla KalaburagiKMC Kalaburagi15/07/2016 10.00 19.11.201610.008.027.88completedCompleted11/24/2017 3:55:48 PM
323 KLB167223650KalaburagiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿ ಪೊತ್ದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ತಾರ ಚೂಹೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Kalaburagi19-08-2016 12.00 06/10/201612.0010.5510.47Completed and final bill paidCompleted11/16/2017 1:58:34 PM
324 KLB167223651KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Bore well and Supply and fixing of Single Phase motor at Soniya Gandhi Colony & laying of 50 mm dia GI pipe line KUWSDB08/09/2016 3.50 19/11/20163.503.062.80Completed Completed11/16/2017 4:40:46 PM
325 KLB167223652KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding & laying of 90m dia HDPE pipe at Zam Zam ColonyKUWSDB08/09/2016 5.00 19/11/20165.004.454.00CompletedCompleted11/16/2017 4:40:19 PM
326 KLB167223654KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Bore well and Supply and fixing of Three Phase motor near Samiuddin JE house behind grave yard Mahboob Nagar KUWSDB08/09/2016 2.40 19/11/20162.402.151.92Completed Completed11/16/2017 4:39:59 PM
327 KLB167223655KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding laying of 50 mm dia GI pipe line infront of yousuf sab mechanic house Mahboob Nagar .KUWSDB08/09/2016 2.50 19/11/20162.502.242.00CompletedCompleted11/16/2017 4:39:32 PM
328 KLB167223656KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Bore well and Supply and fixing of Single Phase Motor at Umar Colony Aziz Sarmast sab house, Gulshan-E- Arafat Colony KUWSDB08/09/2016 6.90 19/11/20163.302.961.32CompletedCompleted11/16/2017 4:39:11 PM
329 KLB167223657KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding & laying of 63m dia HDPE pipe at Firdous NagarKUWSDB08/09/2016 2.00 19/11/20162.001.801.60Completed Completed11/16/2017 4:38:48 PM
330 KLB167223658KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralSupply and fixing of Single Phase Motor Near Majid sab house & mahboob patel house.KUWSDB08/09/2016 1.70 19/11/20161.701.521.36CompletedCompleted11/16/2017 4:38:17 PM
331 KLB167223659KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Bore well and Supply and fixing of Single Phase Motor at Ward no.3 ,10 & 21.KUWSDB08/09/2016 6.60 19/11/20166.605.875.28Completed Completed11/16/2017 4:37:50 PM
332 KLB167223660KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding & laying of pipeline near Naya Mohella Tank.KUWSDB08/09/2016 5.00 30/11/20165.004.454.00Completed Completed11/16/2017 4:37:20 PM
333 KLB167223661KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralProviding laying of 50 mm dia GI pipe line Near Shoukat Masjid to Ex-Mayor House.KUWSDB08/09/2016 1.00 19/11/20161.000.900.80Completed Completed11/16/2017 4:36:48 PM
334 KLB167223662KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of One Bore well and Supply and fixing of Single Phase Power pump in ward no.24KUWSDB08/09/2016 1.70 19/11/20161.701.521.36CompletedCompleted11/16/2017 4:36:17 PM
335 KLB167223663KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Bore well and Supply and fixing of 3 Phase pump set at Saleheen Masjid area , & Batle alawa area for 2 Nos KUWSDB08/09/2016 4.60 22/11/20164.604.103.68CompletedCompleted11/16/2017 4:35:42 PM
336 KLB167223664KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of borewell infront of samiuddin house in ward no.14KUWSDB08/09/2016 1.00 19/11/20161.000.900.80CompletedCompleted11/16/2017 4:35:09 PM
337 KLB167223665KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of Borewell infront of basaveshwar temple in kapnoor ward no.32KUWSDB08/09/2016 1.00 19/11/20161.000.900.80CompletedCompleted11/16/2017 4:34:32 PM
338 KLB167223666KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralDrilling of 4 No Borewells and Supply and fixing of Single Phase Power pump near Beeki Masjid, Jamat Khana,Batli alwa Sadar mohella Mominpura KUWSDB08/09/2016 1.60 19/11/20161.601.431.28CompletedCompleted11/16/2017 4:33:08 PM
339 KLB167223667KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralSupply and fixing of single phase motor to the existing Borewell 4 Nos in ward no.24KUWSDB08/09/2016 2.80 19/11/20162.802.512.24CompletedCompleted11/16/2017 4:31:46 PM
340 KLB167223671KalaburagiInfrastructureWater SupplyGeneralSupplying, Fixing and electrification of 325 HP Motor Starter Panel at Bennithora Head Works. KUWSDB08/09/2016 8.00 07/07/20178.005.560.00Work order issued, Work under progressCompleted11/16/2017 4:30:50 PM
       TOTAL 4457.68 4226.303053.753639.92