LIST OF Not Started MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Status Updated On
 
Sl.NoWorkcodeTal_NameSec_NameSub_SectorCat_NameWORK_NAMEAGENCY_NAMEPlan_App_DATEAllocationAdm_APP_DateADM_AmtWO_AmtEXPStages_of_workStatus_Type_NameLast_Modified
1 BDR171211001AuradInstitutionalEducationSCP ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಸವರ್ ನಂ. 183ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 230.70  0.000.000.00Estimate re-submitted for ADM duly attending observation raised at HKRDB.Not Started12/13/2017 4:54:26 PM
2 BDR171212002AuradInstitutionalEducationTSP ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 79.56 10/09/201779.560.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/18/2017 11:16:29 AM
3 BDR171213003AuradInstitutionalEducationGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಥೀಲ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಿ ಬಸವವನಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 265.60  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 11:16:54 AM
4 BDR171213004AuradInstitutionalEducationGeneralಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 09/07/201725.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 11:56:26 AM
5 BDR171213005AuradInstitutionalEducationGeneralಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 10/09/201720.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:41:04 PM
6 BDR171213006AuradInstitutionalEducationGeneralಡೊಣಗಾಂವ(ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 10/09/201725.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 11:57:29 AM
7 BDR171213007AuradInstitutionalEducationGeneralಖೆಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00  0.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 11:58:02 AM
8 BDR171213008AuradInstitutionalEducationGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 30.00 10/09/201730.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 11:58:51 AM
9 BDR171213009AuradInstitutionalEducationGeneralಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 11:19:35 AM
10 BDR171213010AuradInstitutionalEducationGeneralಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 10/09/201740.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 11:59:44 AM
11 BDR171213011AuradInstitutionalEducationGeneralಗಂಗನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 30.00 25/09/20170.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:00:19 PM
12 BDR171213012AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 25/09/201720.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:47:33 PM
13 BDR171213013AuradInstitutionalEducationGeneralಕರಂಜಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00 25/09/201720.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:42:13 PM
14 BDR171213014AuradInstitutionalEducationGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ 50 ಕಂಪುಟರ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗು 3 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ ಸರಬರಾಜುDC Bidar11/07/2017 15.00  0.000.000.00Tender called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND559 Under EvalutationNot Started12/10/2017 1:53:07 PM
15 BDR171213015AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ, ಕಮಾಲನಗರ, ಹಾಗೂ ಸಂತಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಖರಿದಿCEO11/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 1:36:09 PM
16 BDR171213016AuradInstitutionalHealthGeneralಕಮಾಲನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೊಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆ ಪ್ಲಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣCEO11/07/2017 25.00  0.000.000.00 Not started8/22/2017 1:37:48 PM
17 BDR171213017AuradInstitutionalHealthGeneralಔರಾದ ತಾಲೂಕನ ದಾಬಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೊಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ ಥೇಟರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 11:22:53 AM
18 BDR171221018AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ವಡಗಾಂವದಿಂದ ಮೊನಾಸಂಕರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.20 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 58.00 04/11/201771.900.000.00 Not Started12/14/2017 12:15:51 PM
19 BDR171221019AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಸಾರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 80.00 04/11/201799.760.000.00 Not Started12/14/2017 12:16:21 PM
20 BDR171221020AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜಮಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಂಡಾ ಮೂಲಕ ಕೇಶವ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.80 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 60.29 04/11/201776.440.000.00 Not Started12/14/2017 12:17:15 PM
21 BDR171221021AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಎಕಂಬಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 04/11/201798.050.000.00 Not Started12/14/2017 12:17:42 PM
22 BDR171221022AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹೆಡಗಾಪೂರ ದಿಂದ ಚಂದರ ಮಹಾರಾಜ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 100.00 16/11/2017120.400.000.00 Not Started12/14/2017 12:18:42 PM
23 BDR171221023AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹಂದಿಖೆರದಿಂದ ಹಂದಿಖೆರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀPMGSY11/07/2017 80.00 04/11/201771.440.000.00 Not Started12/14/2017 12:19:26 PM
24 BDR171221024AuradInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊಮಾತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 04/11/201782.780.000.00 Not Started12/14/2017 12:20:07 PM
25 BDR171222025AuradInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೊರೆಕಲ ದಿಂದ ಔರಾದ(ಬಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 185.63 04/11/2017226.860.000.00 Not Started12/14/2017 12:21:42 PM
26 BDR171223026AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಠಾಣಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 400.00  0.000.000.00Estimate re-submitted for ADM duly attending observation raised at HKRDB.Not Started12/13/2017 4:55:14 PM
27 BDR171223027AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಾಧಾದಿಂದ ಧುಪತಮಹಾಗಾಂವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 100.00 04/11/2017120.260.000.00 Not Started12/14/2017 12:24:14 PM
28 BDR171223028AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಳಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಲಸುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 16/11/2017101.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:24:42 PM
29 BDR171223029AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ವಜ್ಜರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 16/11/2017104.810.000.00 Not Started12/14/2017 12:25:27 PM
30 BDR171223030AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಹೊಕರ್ಣ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 80.00 /11/2017148.160.000.00 Not Started12/14/2017 12:26:11 PM
31 BDR171223031AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಮಾಲನಗೆರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಸವ ಮಂಟಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 40.00 04/11/201740.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:26:56 PM
32 BDR171223032AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೊನ್ನೆಕೆರಿದಿಂದ ಕೊಳ್ಳುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 ಕೀ.ಮೀ PMGSY11/07/2017 80.00 16/11/2017110.370.000.00 Not Started12/14/2017 12:27:55 PM
33 BDR171223033AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಕಂಬಾದಿಂದ ಲಿಂಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕೀ.ಮೀ PWD Bidar11/07/2017 200.00  0.000.000.00Estimate re-submitted for ADM duly attending observation raised at HKRDB.Not Started12/13/2017 4:55:47 PM
34 BDR171223034AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಿಡೊದಾ-ಕುಶನೂರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY11/07/2017 20.00 16/11/2017111.760.000.00 Not Started12/14/2017 12:28:42 PM
35 BDR171223035AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಕ್ಯಾಳ-ಖತಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 78.06  0.000.000.00estimate awaited from sub divNot Started10/24/2017 11:30:09 AM
36 BDR171223036AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 25.00 10/09/201725.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:01:05 PM
37 BDR171223037AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralತೊರಣಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ವೃತದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 40.00 10/09/201740.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:01:39 PM
38 BDR171223038AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಧೋಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೆವ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 25/09/201715.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:48:47 PM
39 BDR171223039AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹೊಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 10/09/201715.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:02:20 PM
40 BDR171223040AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಟಿಳೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00 25/09/201710.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:03:06 PM
41 BDR171223041AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಂತಪೂರಿನ ಸಂತಪೂರ-ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಲಮ್ಮಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .PRED Bidar11/07/2017 15.00 25/09/201715.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:43:06 PM
42 BDR171223042AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 15.00 25/09/201715.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:49:57 PM
43 BDR171223043AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೊಸಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮದಕಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00  0.000.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started11/18/2017 11:29:23 AM
44 BDR171223044AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.00 25/09/201710.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:06:11 PM
45 BDR171223045AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 15.00 25/09/201715.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:43:59 PM
46 BDR171223046AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 10.63 25/09/201710.630.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:51:20 PM
47 BDR171223047AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ಡ್ರೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00  0.000.000.00estimate submited for admNot Started12/5/2017 4:10:12 PM
48 BDR171223048AuradInfrastructureWater SupplyGeneralಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಪೈಪಿನಿಂದ ನಿರು ಸರಬರಾಜುRWS Bidar11/07/2017 15.00 14/11/201715.000.000.00Estimate submitted to S.E. for Technical sanctionNot Started12/5/2017 2:20:41 PM
49 BDR171223318AuradInfrastructureRoads & BridgesGeneralಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿರಕಿತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY22/09/2017 60.00  0.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:29:48 PM
50 BDR172211049BhalkiInstitutionalSocialSCP ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar11/07/2017 163.06 13/12/2017170.100.000.00ADM approval is accorded on 13.12.2017, Estimate submitted for technical sanction.Not Started12/13/2017 5:04:24 PM
51 BDR172212050BhalkiInstitutionalEducationTSP ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕುಂದಾ, ಮೇಹಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 35.00 24/10/201735.000.000.00Tender invitedNot Started12/13/2017 5:05:39 PM
52 BDR172213051BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 40.00  0.000.000.00Site not availableNot Started10/24/2017 11:38:49 AM
53 BDR172213052BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 50.00 22/09/201750.000.000.00tender invitedNot Started12/13/2017 5:06:17 PM
54 BDR172213053BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಧನೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಥೀಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00tender invited, Process stopped revised action plan is to be submitted as per HKRDB order No.2607 Dated 12.12.2017Not Started12/13/2017 5:07:48 PM
55 BDR172213054BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 22/9/201730.000.000.00tender invited Not Started12/13/2017 5:08:44 PM
56 BDR172213055BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 15.00 22/9/201715.000.000.00tender invitedNot Started12/13/2017 5:09:09 PM
57 BDR172213056BhalkiInstitutionalEducationGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ (ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Bidar11/07/2017 30.00 21/10/201730.000.000.00tender invitedNot Started12/13/2017 5:09:36 PM
58 BDR172221057BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ತೇಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಗಂಪೂರ ಥಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.9 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 100.00 04/11/2017112.500.000.00 Not Started12/14/2017 12:34:19 PM
59 BDR172221058BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಅಂಬೇಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.20 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY11/07/2017 65.00 04/11/201782.200.000.00 Not Started12/14/2017 12:34:45 PM
60 BDR172221059BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ) PMGSY11/07/2017 30.47 04/11/201730.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:35:19 PM
61 BDR172221060BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಫತ್ತು ಥಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.70 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 30.00 04/11/201734.910.000.00 Not Started12/14/2017 12:35:45 PM
62 BDR172221061BhalkiInfrastructureRoads & BridgesSCP ಕಳಸದಾಳ ಥಾಂಡಾದಿಂದ ಬೀರಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.20 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 155.00 04/11/2017190.300.000.00 Not Started12/14/2017 12:36:20 PM
63 BDR172222062BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹಲಸಿ(ಎಲ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 65.00 04/11/201778.220.000.00 Not Started12/14/2017 12:36:58 PM
64 BDR172222063BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೋಟಗ್ಯಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 25.00 04/11/201726.270.000.00 Not Started12/14/2017 12:37:27 PM
65 BDR172222064BhalkiInfrastructureRoads & BridgesTSP ಸಿದ್ದಾಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೈಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 67.30 04/11/201767.300.000.00 Not Started12/14/2017 12:37:55 PM
66 BDR172223065BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 30.00 04/11/201733.560.000.00 Not Started12/14/2017 12:38:40 PM
67 BDR172223066BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralತುಗಾಂವ(ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಹಕರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6 ಕಿ.ಮಿ) PMGSY11/07/2017 130.00 04/11/2017163.440.000.00 Not Started12/14/2017 12:39:20 PM
68 BDR172223067BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಿಂದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 105.00 04/11/2017113.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:41:57 PM
69 BDR172223068BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 200.00 04/11/2017239.800.000.00 Not Started12/14/2017 12:42:27 PM
70 BDR172223069BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY11/07/2017 50.00 04/11/201752.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:42:59 PM
71 BDR172223070BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಧರಿ ಅಗೆತ, ತಡೆಗೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 60.70 04/11/201765.500.000.00 Not Started12/14/2017 12:43:37 PM
72 BDR172223071BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕೊಸಮದಿಂದ ನಾಗೂರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 100.00 04/11/2017127.870.000.00 Not Started12/14/2017 12:44:32 PM
73 BDR172223072BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಬರದಾಪೂರ, ಚಿಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00tender invited, Process stopped revised action plan is to be submitted as per HKRDB order No.2607 Dated 12.12.2017Not Started12/13/2017 5:10:11 PM
74 BDR172223073BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ, ಮೋರಂಬಿ, ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00tender invited, Process stopped revised action plan is to be submitted as per HKRDB order No.2607 Dated 12.12.2017Not Started12/13/2017 5:11:21 PM
75 BDR172223074BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರನಾಳ, ಜೈನಾಪೂರ, ತರನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00tender invited, Process stopped revised action plan is to be submitted as per HKRDB order No.2607 Dated 12.12.2017Not Started12/13/2017 5:12:02 PM
76 BDR172223075BhalkiInfrastructureRoads & BridgesGeneralಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುದಾವಂದಪೂರ, ಹಲಬರ್ಗ, ಕೋರೂರ, ಗುಂಜರಾ ಮತ್ತು ಬೋಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PWD Bidar11/07/2017 100.00 11/10/2017100.000.000.00tender invited, Process stopped revised action plan is to be submitted as per HKRDB order No.2607 Dated 12.12.2017Not Started12/13/2017 5:12:44 PM
77 BDR173211225HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT HIGHERPRIMARY SCHOOL, MEENKERAPRED Bidar10/07/2017 13.00 07/09/201713.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:06:40 PM
78 BDR173211226HumnabadInstitutionalEducationSCPCONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOM, GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (KANNADA), BANHALLIPRED Bidar10/07/2017 13.00 07/09/201713.000.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:08:36 PM
79 BDR173211240HumnabadInstitutionalSocialSCPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - GUDI THANDAPRED Bidar10/07/2017 13.72 07/09/201713.720.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:07:12 PM
80 BDR173211286HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558. Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:47:53 PM
81 BDR173211287HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:48:15 PM
82 BDR173211288HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:48:34 PM
83 BDR173211289HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:49:02 PM
84 BDR173211290HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:49:30 PM
85 BDR173211291HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:49:50 PM
86 BDR173211292HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:50:07 PM
87 BDR173211293HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:50:27 PM
88 BDR173211294HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:50:58 PM
89 BDR173211295HumnabadInstitutionalSocialSCP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 8ನಂ ರೂ, 1,20,000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 125ನಂ ರೂ. 5000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ತಾಟು 125ನಂ ರೂ. 6000=00 ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 125ನಂ ರೂ. 4000=00 ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 125ನಂ ರೂ. 1500=00 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್. 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 05 ಜೋತೆ) ರೂ, 2,00,000=00 DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:51:20 PM
90 BDR173212228HumnabadInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಾಮನಗರ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 15.84  0.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 11:49:22 AM
91 BDR173212234HumnabadInstitutionalEducationTSPPROVIDING COMPUTERS TO GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL KANNADA AT KARAKNALLI VILLAGECEO10/07/2017 2.18  0.000.000.00  8/25/2017 11:01:00 PM
92 BDR173212241HumnabadInstitutionalSocialTSPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - CHANGLERA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.750.000.00 submitted for technical sanctionNot Started11/18/2017 12:33:34 PM
93 BDR173212242HumnabadInstitutionalSocialTSPCONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI IN - BHADRAPUR VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.750.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:07:52 PM
94 BDR173212246HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:51:36 PM
95 BDR173212247HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 07/09/201719.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 11:49:48 AM
96 BDR173212248HumnabadInstitutionalHealthTSPಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 PRED Bidar10/07/2017 19.00 07/09/201719.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:45:03 PM
97 BDR173212296HumnabadInstitutionalSocialTSP ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಮನಾಬಾದ,(ಪ.ಪಂಗಡ) 1..ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು, 10ನಂ ರೂ, 1,50,000=00 2.ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ, 60ನಂ ರೂ. 2400=00 3) ಸ್ಟೀ¯ ತಾಟು 60ನಂ ರೂ. 2400=00 4. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು, 60ನಂ ರೂ. 1800=00 5. ಸ್ಟಿಲ್ ಚಮಚ, 60ನಂ ರೂ. 600=00 6. 20, 25, 30 ಲೀಟರ ಕುಕ್ಕರ, 6 ನಂ ರೂ. 42,000=00 7. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ-1ನಂ ರೂ. 8,300=00 8. ದೊಡ್ಡ ಹಂಚು-02, ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ-02, 04ನಂ ರೂ. 20,000=00 9. ಡಿಸೇಲ್ ಜನರೇಟರ್.À 01ನಂ 2600ವ್ಯಾಟ್ ರೂ. 96,000=00 10. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಬಲ & ಚೇರ, ರೂ. 1,15,000=00 11. ಅಲಮಾರಾ-04ನಂ , ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಕ್-2ನಂ ರೂ, 1,00,000=00 12. ಲೈಬ್ರರಿ 04 ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ (8/4) ಜೊತೆಗೆ ಖುರ್ಚಿಗಳು 50 ರೂ. 1,20,000=00 13. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.- 40 ಇಂಚ್, 01ನಂ ರೂ, 30,000=00 14. ಗೋದರೆಜ ಪ್ರೀಜ್01, ರೂ, 58,000=00 15. ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (100ಐಠಿಜ) 01ನಂ ರೂ, 25,600=00 16. ಬ್ಯಾಟಮೆಂಟನ್ ಸೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್, ಫುಟಬಾಲ, ಕ್ಯಾರಂ ಸೆಟ್, ಚೆಸ್ ಸೆಟ್, (ಕ್ರಿಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - 08 ಜೋತೆ) ರೂ, 1,50,000=00DC Bidar10/07/2017 9.42  0.000.000.00Tender Called on 25-10-2017 RD/2017-18/IND558 Under EvaluationNot Started12/10/2017 1:51:54 PM
98 BDR173213229HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 7.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:34:55 PM
99 BDR173213230HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಮಾದರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:45:45 PM
100 BDR173213231HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.000.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:15:41 PM
101 BDR173213232HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ರಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 11:50:23 AM
102 BDR173213233HumnabadInstitutionalEducationGeneral CONSTRUCTION OF TWO (2) CLASS ROOMS, GOVERNMENT MODEL PRIMARY SCHOOL KANNADA, BEMALKHEDAPRED Bidar10/07/2017 14.00 07/09/201714.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:08:35 PM
103 BDR173213235HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಘೋಡವಾಡಿ, ಸಂಗಮನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಸೇಡೋಳ, ಮುಸ್ತಾಪೂರ, ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.RWS Bidar10/07/2017 12.00  0.000.000.00Estimate submitted to C.E.O. ZP Bidar for ADM.Not Started12/5/2017 2:32:37 PM
104 BDR173213236HumnabadInstitutionalEducationGeneral sಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ , ಕನPಟ್ಟಾ, ಕಲೂರ, ಚಿನಕೇರಾ,ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ವಾಡಿ , ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 36.00 10/09/201736.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:02:46 PM
105 BDR173213237HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 10.00 07/09/201710.000.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:16:15 PM
106 BDR173213238HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಗೆ ಎರಡು ಕೊಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜುPWD Bidar10/07/2017 28.57 28/09/201728.570.000.00tender invitedNot Started12/13/2017 5:13:32 PM
107 BDR173213239HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PWD Bidar10/07/2017 98.00  0.000.000.00Estimate submitted to hkrdb for ADM as the estimate cost is Rs 150.00Not Started10/28/2017 5:28:40 PM
108 BDR173213243HumnabadInstitutionalSocialGeneral CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - BANHALLI VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 13.75 07/09/201713.750.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:03:18 PM
109 BDR173213245HumnabadInstitutionalEducationGeneral ಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಘಾಟಬೋರಾಳ : ಹೆಚುವರಿ ಎರಡು ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.DC Bidar10/07/2017 20.00  0.000.000.00 Not Started11/4/2017 12:51:14 PM
110 BDR173213249HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲುಕಿನ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar10/07/2017 28.00 10/09/201728.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:03:45 PM
111 BDR173213250HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೊಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲವಡಿಸುವುದು.PRED Bidar10/07/2017 12.00 10/09/201712.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:04:15 PM
112 BDR173213251HumnabadInstitutionalHealthGeneral STAFF NURSE QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , CHANGLERA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 21.09 07/12/20170.000.000.00ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.Not Started12/14/2017 1:33:00 PM
113 BDR173213252HumnabadInstitutionalHealthGeneral MEDICAL OFFICERS QUARTRES, PRIMARY HEALTH CENTER , MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:50:35 PM
114 BDR173213253HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1PRED Bidar10/07/2017 19.00 10/09/201719.000.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/18/2017 12:39:02 PM
115 BDR173213254HumnabadInstitutionalHealthGeneral ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಮನಾಬಾದ-ಡಯಾಲಿಸಿಸ ಉಪಕರಣ-2 ಮತ್ತು ಕಾಟಗಳು-2 CEO10/07/2017 16.00  0.000.000.00  8/25/2017 11:01:00 PM
116 BDR173213255HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT NIRNA.KRIDL Bidar10/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:51:58 PM
117 BDR173213256HumnabadInstitutionalOthersGeneral CONSTRUCTION OF NEW VETERINARY DISPENSARY BUILDING AT BEMALKHEDA.KRIDL Bidar21/09/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started10/27/2017 12:43:45 PM
118 BDR173221263HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಮಿಂಚನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPMGSY10/07/2017 21.93 04/11/201721.930.000.00 Not Started12/14/2017 12:46:00 PM
119 BDR173221264HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 60.00 04/11/201773.650.000.00 Not Started12/14/2017 12:46:31 PM
120 BDR173221265HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ದಿಂದ ಪಟ್ಟವಾದ ಬಾರಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 70.00 04/11/201781.370.000.00 Not Started12/14/2017 12:48:30 PM
121 BDR173221266HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM GOVIND THANDA TO MUTHANGI-MADARGI MDR Via GUDI THANDA (2.54 KM)PMGSY10/07/2017 92.69 04/11/2017126.850.000.00 Not Started12/14/2017 12:49:43 PM
122 BDR173221285HumnabadInfrastructureRoads & BridgesSCPಕುಮಾರ್ ಚಿಂಚೊಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣMI01/07/2017 75.00 15/09/20170.000.000.00change of work proposal submitted to dc bidarNot Started12/9/2017 12:05:14 PM
123 BDR173222267HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪುರ ವಾಡಿ ದಿಂದ ಎಸ.ಎಚ. ವರೆಗೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 50.00 04/11/201773.870.000.00 Not Started12/14/2017 12:50:29 PM
124 BDR173222268HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತರಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಸ್ತರಿ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 40.00 04/11/201765.430.000.00 Not Started12/14/2017 12:51:02 PM
125 BDR173222269HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಮದಾಪುರ ವಾಡಿಯಿಂದ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 79.58 04/11/201799.200.000.00 Not Started12/14/2017 12:51:35 PM
126 BDR173222270HumnabadInfrastructureRoads & BridgesTSPIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL-BASILAPUR ROADPMGSY10/07/2017 69.26 04/11/201779.250.000.00 Not Started12/14/2017 12:52:06 PM
127 BDR173223257HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 20.00 07/09/201720.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:05:06 PM
128 BDR173223258HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral ಕೊಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar10/07/2017 30.00 07/09/201730.000.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:16:36 PM
129 BDR173223259HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM BASAVA CLINIC TO SAIBANNA HOUSE, NH-9 SUSHEEL SAREES TO SHIVAJI HOUSE, SHIVAJI HOUSE TO SHIROMANI HOUSE, JALEELMIYA HOUSE TO SHABEER HOUSE WARD NO.6, RAJAPPA MADIKERI HOUSE TO KHAISERUDDIN HOUSE, SALAAM PASHA HOUSE TO AZEEM SHOP AT MANNA-E-KHELI VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 55.95  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:45:56 PM
130 BDR173223260HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM HANUMAN TEMPLE TO OSMAN KHURESHI HOUSE, GANDHI CHOWK TO ANGANWADI CENTRE, TUKARAM MUSTARI HOUSE TO RAMAIYYA SHASTRI HOUSE, KARBASAYYA PUJARI HOUSE TO MANIKAPPA DARJI HOUSE, ISMAILAPPA HOUSE TO TUKARAM HOUSE AT CHANGLERA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 25.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 12:40:23 PM
131 BDR173223261HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM SBH ARCH TO MALLIKARJUN TEMPLE, RASOOL SAB HOUSE TO ASHOKNAGAR WARD NO.17, WADDAR GALLI TC TO AMBEDKAR CIRCLE , GIRLS HIGH SCHOOL TO KHANDAK AREA AT NIRNA VILLAGEKRIDL Bidar10/07/2017 40.00  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:47:38 PM
132 BDR173223262HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneral CONSTRUCTION OF CC ROAD & DRAIN FROM MANOJ NAGAR HOUSE TO LALAMMA AWATGI HOUSE, BABANNA MADARGI HOUSE TO RAZAQ HOUSE, RAZAQ HOUSE TO GURAYYA SWAMY HOUSE, METHODIST CHURCH TO CHANDRAPPA SATOLI HOUSE, METHODIST CHURCH TO SUDHA SHOP, ARJUN KUTTABAD HOUSE TO MARUTI KARAKNALLI HOUSE, MARUTI KARAKNALLI HOUSE TO SHARNAPPA METRI HOUSE AT BEMALKHEDA VILLAGEPRED Bidar10/07/2017 35.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 12:40:42 PM
133 BDR173223271HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ನೇಳಕೊಡ ತಾಲೂಕ ಬಾರಡರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 60.00 04/11/201782.730.000.00 Not Started12/14/2017 12:56:19 PM
134 BDR173223272HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಳಖೇಂಡಿ ದಿಂದ ರಾಂಪುರÀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 80.00 04/11/2017114.100.000.00 Not Started12/14/2017 12:57:21 PM
135 BDR173223273HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ PMGSY10/07/2017 195.00 04/11/2017272.990.000.00 Not Started12/14/2017 12:58:13 PM
136 BDR173223274HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮತಾಬಾದ ದಿಂದ ತಾಳಮಡಗಿ ವಾಯ್ಯಾ ಕಂದಗೂಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ 1.40 ದಿಂದ 1.82PMGSY10/07/2017 20.13 04/11/201720.570.000.00 Not Started12/14/2017 12:58:59 PM
137 BDR173223275HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡನಕೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY10/07/2017 80.00 04/11/2017132.250.000.00 Not Started12/14/2017 12:59:43 PM
138 BDR173223276HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನಾಳ ದಿಂದ ಮುಸ್ತಾರಿ ಕ್ರಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 2.20)PMGSY10/07/2017 75.00 04/11/201786.370.000.00 Not Started12/14/2017 1:00:43 PM
139 BDR173223277HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿ£ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ನಿಂಬುರಾ-ತಾಳಮಡಗಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 30.00 04/11/201741.660.000.00 Not Started12/14/2017 1:01:15 PM
140 BDR173223278HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಹುಮನಾಬಾದ- ಮಾಣಿಕನಗರ ಘೋಡವಾಡಿ) ಯಿಂದ ವರವಟ್ಟಿ, ಹುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 15.00 04/11/201723.660.000.00 Not Started12/14/2017 1:01:44 PM
141 BDR173223279HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಣಸನಾಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.PMGSY10/07/2017 25.00 04/11/201735.850.000.00 Not Started12/14/2017 1:02:22 PM
142 BDR173223280HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಸೋನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. PMGSY10/07/2017 40.00 04/11/201763.370.000.00 Not Started12/14/2017 1:02:57 PM
143 BDR173223281HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮಸಸೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕನಗರ ಕನಕಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.20)PMGSY10/07/2017 43.00 04/11/201767.210.000.00 Not Started12/14/2017 1:03:34 PM
144 BDR173223282HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF APPROACH ROAD TO CHOWKI THANDA A (.65 Km)PMGSY10/07/2017 30.00 04/11/201725.750.000.00 Not Started12/14/2017 1:04:27 PM
145 BDR173223283HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO DURGA DEVI TEMPLE AT DEVGIRI B THANDA PMGSY10/07/2017 40.00 04/11/201745.930.000.00 Not Started12/14/2017 1:05:21 PM
146 BDR173223284HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS TO ROAD FROM MEENKERA TO BORAL ROAD PMGSY10/07/2017 98.00 04/11/2017111.370.000.00 Not Started12/14/2017 1:05:52 PM
147 BDR173223286HumnabadInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣMI01/07/2017 80.00 08/09/20170.000.000.00Tender to be callNot Started12/9/2017 12:04:25 PM
148 BDR174211076BidarInstitutionalEducationSCP CONSTRUCTION OF NEW KITCHEN BUILDING WITH WATER FACILITY FOR GHPS KANNADA SCHOOL AT NAGOORA OLD VILLAGE.PRED Bidar11/07/2017 6.83  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:41:05 PM
149 BDR174211077BidarInstitutionalEducationSCP ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಆನಂದ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 33.59 22/08/201733.590.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:46:49 PM
150 BDR174211104BidarInstitutionalSocialSCP CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWADI - CHINTALGERA -2, CHINTALGERA VILLAGE. PRED Bidar11/07/2017 13.75 14/11/20170.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:09:19 PM
151 BDR174212105BidarInstitutionalSocialTSP CONSTRUCTION OF ONE MODEL ANGANAWAD-KHASEMPUR ( C ) -2, KHASEMPUR (C)VILLAGE. PRED Bidar11/07/2017 13.10 14/11/20170.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:09:51 PM
152 BDR174212106BidarInstitutionalSocialTSP ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಲಾಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ ವಾಟರ ಹೀಟರ್, ವೆಜೀಟೆಬಲ್ ಡಿ.ಫ್ರೀಜರ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪೀರುಫೈಯಿ ಅಳವಡಿಸಲು.PRED Bidar11/07/2017 10.69  0.000.000.00Change of work yet to be approvedNot Started11/18/2017 12:42:32 PM
153 BDR174212107BidarInstitutionalSocialTSP ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದ ನೌಬಾದನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಲಕ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ವೇಟಿಬಲ್ ಡಿ.ಫ್ರೀಜರ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಪೀರುಫೈಯಿ ಅಳವಡಿಸಲು. PRED Bidar11/07/2017 10.69  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:43:20 PM
154 BDR174213078BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF THREE CLASS ROOMS IN GOVERNMENT MEDIUM PRIMARY SCHOOL (Kannada), REKULGI VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 21.00  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:43:22 PM
155 BDR174213079BidarInstitutionalEducationGeneralCONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOMS IN GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL (Kannada), SIKENPUR VILLAGE PRED Bidar11/07/2017 14.00 22/08/201714.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:47:39 PM
156 BDR174213080BidarInstitutionalEducationGeneralPROVIDING DESKS, BENCHES & TABLE TO GOVERNMENT HIGH SCHOOL KANNADA KAPALAPUR VILLAGE CEO11/07/2017 2.38  0.000.000.00 Not started8/22/2017 6:10:13 PM
157 BDR174213108BidarInstitutionalOthersGeneralCONSTRUCTION OF NEW VETERINARY BUILDING AT RANJHOLKHENY VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 30.00  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:42:02 PM
158 BDR174213308BidarInstitutionalEducationGeneralConstruction of 1 additional computer room at govt urdu HRPS naubad PWD Bidar24/10/2017 8.00 30/11/20178.000.000.00Estimate sanctioned tender to be invitedNot Started12/5/2017 4:19:34 PM
159 BDR174213309BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar - a)      Dual desk -150 nos DC Bidar24/10/2017 15.00  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:47:42 AM
160 BDR174213310BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Almarah – 10 nos DC Bidar24/10/2017 1.05  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:49:37 AM
161 BDR174213311BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar a)       Glass almirahs for library -5 nos DC Bidar24/10/2017 0.68  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:50:22 AM
162 BDR174213312BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar b)      Pigeon hole almirahs – 5 nos DC Bidar24/10/2017 0.48  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:50:42 AM
163 BDR174213313BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar c)       LCD projector with screen DC Bidar24/10/2017 0.75  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:51:05 AM
164 BDR174213314BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar d)      Xerox machine DC Bidar24/10/2017 0.45  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:51:25 AM
165 BDR174213315BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the materials to govt first grade women college at bidar e)       Inverter 5 KVA DC Bidar24/10/2017 1.30  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-38/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:51:50 AM
166 BDR174213316BidarInstitutionalEducationGeneralconstruction of two toilet rooms for boys and girls in governement ITI college bidar PWD Bidar24/10/2017 13.50  0.000.000.00Estimate submitted for ADM approvalNot Started11/13/2017 5:13:24 PM
167 BDR174213317BidarInstitutionalEducationGeneralProviding the equipments to govt polytechnic bidar a)       Computer-60 b)      Computer tables-60 c)       Pure sine waves UPS for computer labs d)      Ultra short throw LED/LCD projector -2 e)       Smart class chairs for edusat room -60 f) two-tier cots-25 g) beds-50 DC Bidar24/10/2017 47.93  0.000.000.00Tender called. Indent No HKRDB/CR-39/2017-18 dated 06-12-2017Not Started12/13/2017 11:52:16 AM
168 BDR174221081BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP ಜನವಾಡಾ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನೇಮತಾಬಾದ, ಬಂಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್‍ಪೇಟ್, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ವಾಲದೋಡ್ಡಿ, ಸಿಪಳಗೇರಾ, ಮರಖಲ್, ಸಂಗನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪೂರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಲಾಸಪೂರ, ಮೀರ್ಜಾಪೂg,À ಮಮದಾಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ, ಸಾಂಗ್ವಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 78.36 22/08/201778.360.000.00Tender called receipt on 27.12.2017Not Started12/12/2017 4:40:17 PM
169 BDR174221099BidarInfrastructureRoads & BridgesSCP IMPROVEMENTS OF ROAD FROM CHONDI THANDA TO CHOWLI IN BIDAR TALUKA (1.65 Km) PMGSY11/07/2017 48.03 04/11/201789.580.000.00 Not Started12/14/2017 1:06:22 PM
170 BDR174222082BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP ಜನವಾಡಾ, ಕಪಲಾಪೂರ, ಮಾಳೆಗಾಂವ, ಮಿರ್ಜಾಪೂರ, ಅಲ್ಲಪೂರ, ಬಸಂತಪೂರ, ಕಂಗಟಿ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ರಾಜನಾಳ, ಚಾಂಬೋಳ, ಚಿಮ್ಮಕೋಡ. ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ. ನಂದಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಾಗೂ ನವಲಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Bidar11/07/2017 49.87 22/08/201749.870.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:19:33 PM
171 BDR174222083BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP CONSTRUCTION OF CC DRAIN FROM GOVT URDU SCHOOL TO GOVT HPS KANNADA SCHOOL AT HOKRANA (K) VILLAGE KRIDL Bidar11/07/2017 20.57  0.000.000.00 Not Started9/22/2017 12:39:29 PM
172 BDR174222100BidarInfrastructureRoads & BridgesTSP LAYING OF BT FROM OLD SATOLI VILLAGE TO NEW SATOLI VILLAGE PMGSY11/07/2017 10.00 04/11/201714.290.000.00 Not Started12/14/2017 1:06:55 PM
173 BDR174223084BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಂಬರವರೆಗೆ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಿವಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ), PWD Bidar11/07/2017 100.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADM sanctionNot Started12/5/2017 4:23:28 PM
174 BDR174223085BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಮ್ಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೇರಿಕರ ಕ್ರೇಷರ್‍ದಿಂದ ದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರೇಷರ್‍ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00Change of work yet to be approvedNot Started11/20/2017 12:25:26 PM
175 BDR174223086BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneral"ಬಂಪಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ,ಯಾದುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸಜೀದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು." PRED Bidar11/07/2017 10.00 22/08/201710.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:10:44 PM
176 BDR174223087BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯರನಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಾಯಾ ಮಸಜೀದ, ಭಗವಂತ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದÀ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 22/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:48:26 PM
177 BDR174223088BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜನಾಳ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಖಂಡರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸ್ಜೀದ ವರೆಗೆ, ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಡವಾರಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನಾಜಿ ಡಾವರಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಿದಂಬಾರ ಬಿರಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಕಡಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 22/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:49:26 PM
178 BDR174223090BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಾಶ್ಯಾಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾದಕಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00Change of work yet to be approvedNot Started11/18/2017 12:49:41 PM
179 BDR174223091BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಲ್ಮಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ನಿರಂಜನಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 12:49:56 PM
180 BDR174223092BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಖಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟರಾವ ಸುಲ್ತಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ PRED Bidar11/07/2017 10.00 22/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:50:17 PM
181 BDR174223093BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಮೀಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿ.ಟಿ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಇಡುಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ ಪಂಪಯನ್ನು ಶಮಶ್ಯಾನ್ ಗೇಟ್‍ನಲ್ಲಿ, ಜಾಫ್‍ರ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀನಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‍ವರೆಗೆ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಜಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. PRED Bidar11/07/2017 10.00 22/08/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:52:26 PM
182 BDR174223094BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 ರಿಂದ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗೇಟ್ ವಾಯಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌವ್ದಿ ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 ಪ್ಲಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2-ಎ2 ನಲ್ಲಿ ಆನಂದನಗರ ನೌಬಾದ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಚೇಲಿಂಣ್‍ಲಿಂಕ್ ಮೇಷ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/2/82 2 ಪ್ಲಾಟ್‍ನಂಬರ 11 ರಿಂದ ಸಿ.ಎ. ಸೈಟ್‍ವರೆಗೆ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ್, ಸ್ಕ್ರೀಟ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. CMC11/07/2017 20.00 11/10/201720.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:26:47 PM
183 BDR174223095BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralನ್ಯೂವ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಲಾಜಿ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಧುಪತಮಹಗಾಂವ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 20.00 11/10/201720.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:37:42 PM
184 BDR174223096BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralವಿದ್ಯಾನಗರ (ವಾರ್ಡ ನಂ.22) ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹನುಮಾನ ಗದ ದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೈಲೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ ದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಬುರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಮಠನಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ್ ಗೀರಣಿ, ಬಸಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಟೈಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವನ್ನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾದಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಸಿದಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುನವಂತ ಮನೆಯಿವರೆಗೆ, ಸಂಜು ಸಿದಪ್ಪ ಪಟ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧನರಾಜ ಕಡ್ಯಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪವಾರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಮೈಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಯಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 20.00 11/10/201720.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:38:26 PM
185 BDR174223097BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿವನಗರ (ನಾರ್ಥ)ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಶಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಮನೆವರೆಗೆ. CMC11/07/2017 6.51 11/10/20176.516.510.00 Not Started12/14/2017 12:40:38 PM
186 BDR174223098BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೌಬಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ (ಪ್ರತಾಪನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು CMC11/07/2017 10.00 11/10/201710.000.000.00 Not Started12/14/2017 12:41:30 PM
187 BDR174223101BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH BT ROAD TO SANGOLGI VILLAGE (1.21 KM) PMGSY11/07/2017 52.00 04/11/201765.640.000.00 Not Started12/14/2017 1:07:37 PM
188 BDR174223102BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralCONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO SRI SIDDHALINGESHWARA TEMPLE AT HONNADI VILLAGE PMGSY11/07/2017 55.00 04/11/201768.900.000.00 Not Started12/14/2017 1:08:12 PM
189 BDR174223103BidarInfrastructureRoads & BridgesGeneralIMPROVEMENTS OF ROAD FROM SH-15 TO KAMTHANA MDR Via JAIN TEMPLE PMGSY11/07/2017 50.22 04/11/201763.720.000.00 Not Started12/14/2017 1:08:37 PM
190 BDR175211109BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Illal village PRED Bidar11/07/2017 14.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:22:20 AM
191 BDR175211110BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional 2 rooms at Govt. Primary School Janwada village PRED Bidar11/07/2017 14.37  0.000.000.00estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:51:05 PM
192 BDR175211122BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಟ್ರಿಕ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 02 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸದ ಕೊಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 02 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:51:25 PM
193 BDR175211123BasvakalyanInstitutionalSocialSCPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉಟದ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.08 10/09/201727.080.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:11:23 PM
194 BDR175211124BasvakalyanInstitutionalEducationSCPConstruction of additional Boys College Hostel 2 extra rooms at Betbalkunda village PRED Bidar11/07/2017 15.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:21:33 AM
195 BDR175211302BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 2 additional rooms at govt primary school Batgera village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 14.00  0.000.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started12/7/2017 11:23:18 AM
196 BDR175211303BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 3 additional rooms at govt primary school Kohinoor village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00  0.000.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started12/5/2017 11:50:11 AM
197 BDR175211307BasvakalyanInstitutionalEducationSCP Construction of 4 additional rooms at govt high school Algood village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 26.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:53:51 PM
198 BDR175212125BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಪ.ಪಂಗಡ ಮೇಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮಂಠಾಳದಲ್ಲಿ 04 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾಸದ ಕೊಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 03 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 41.97  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/18/2017 12:54:24 PM
199 BDR175212129BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೋಳಾ (ಇ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 12:54:48 PM
200 BDR175212130BasvakalyanInstitutionalSocialTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಧನ್ನುರಾ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 11.19  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/18/2017 12:55:06 PM
201 BDR175212304BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school morkhandi PRED Bidar06/10/2017 35.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:19:24 AM
202 BDR175212305BasvakalyanInstitutionalEducationTSP Construction of 4 additional rooms and toilets rooms for boys and girls at govt primary school ramtirth k villagePRED Bidar06/10/2017 25.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:18:29 AM
203 BDR175213111BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಎರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆ ಹೆಚುವರಿ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 7.00  0.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:12:05 PM
204 BDR175213112BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 21.00  0.000.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started12/7/2017 11:23:49 AM
205 BDR175213113BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ಇಸಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 21.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:23:29 AM
206 BDR175213114BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms at Govt. Hrps School Jajanmuglli village PRED Bidar11/07/2017 30.00 10/09/201710.000.000.00Technical sanction is in progressNot Started11/20/2017 11:38:53 AM
207 BDR175213115BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 4 rooms High school at Bhosga village Bhosga PRED Bidar11/07/2017 30.00 10/09/201730.000.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/20/2017 11:39:12 AM
208 BDR175213116BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 2 rooms Hrps School at Manthal village Mamthal PRED Bidar11/07/2017 15.00  0.000.000.00Estimate awaited om sub divisionNot Started11/20/2017 11:39:36 AM
209 BDR175213117BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of Govt. High School Building Gadlegaon (B) School at Gadlegaon village PRED Bidar11/07/2017 50.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/20/2017 11:39:55 AM
210 BDR175213118BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. MPS School Ujlamb village PRED Bidar11/07/2017 20.00 10/09/201720.000.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/20/2017 11:40:11 AM
211 BDR175213119BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Harkud village PRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate Awaited from sub division Not Started11/20/2017 11:40:26 AM
212 BDR175213120BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of additional 3 rooms at Govt. High School Hulsoor village PRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/20/2017 11:40:43 AM
213 BDR175213121BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of Toilets for Boys & Girls with water source at Junionr College Manthal PWD Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00work already coverd by PREDivision hence proposed to dropNot Started10/24/2017 11:55:22 AM
214 BDR175213126BasvakalyanInstitutionalSocialGeneralಮೇಟ್ರೀಕ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 04 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/20/2017 11:41:19 AM
215 BDR175213128BasvakalyanInstitutionalSocialGeneralಮೇಟ್ರೀಕ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹುಸೂರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 06 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 25.00  0.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:05:36 PM
216 BDR175213132BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 19.00 10/09/201719.000.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/20/2017 11:46:58 AM
217 BDR175213133BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ತಡೊಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Bidar11/07/2017 27.00 10/09/201727.000.000.00To be submitted for technical sanctionNot Started11/20/2017 11:47:36 AM
218 BDR175213134BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralProvoding Dialysis ICU Units at Govt. Hospital Basavakalyan CEO11/07/2017 15.00  0.000.000.00 Not Started8/25/2017 11:01:00 PM
219 BDR175213135BasvakalyanInstitutionalHealthGeneralಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನ ರಾಜಿಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಡೆಂಟಲ ಚೇರ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕ್ಷಕಿರಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.CEO11/07/2017 3.94  0.000.000.00 Not Started8/25/2017 11:01:00 PM
220 BDR175213297BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Waddarga village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.00  0.000.000.00Estimate submitted for technical sanctionNot Started12/5/2017 11:51:02 AM
221 BDR175213298BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Halli village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 22.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:15:31 AM
222 BDR175213299BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Devanal village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 15.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:20:10 AM
223 BDR175213300BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 2 additional rooms at govt primary school Gadigoundgaon village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 15.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:20:56 AM
224 BDR175213301BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt primary school Chitkotta(k) village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 23.00  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:16:54 AM
225 BDR175213306BasvakalyanInstitutionalEducationGeneralConstruction of 3 additional rooms at govt high school Chandikapur village tq basavakalyanPRED Bidar06/10/2017 20.73  0.000.000.00Revised estimate cost yet to be approved.Not Started11/25/2017 11:17:46 AM
226 BDR175221157BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Kohinroo road to Walmiki Temple CC road & drain at Bhosga Village 200 mtrs PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:12:48 PM
227 BDR175221158BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Manik Kotwale house to Manik Gambire house at village Ghotal 100 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:55:09 PM
228 BDR175221159BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Digamber Sonkamble house to Bhim Gaikwad at village Ghotal 200mtr PRED Bidar11/07/2017 15.00 26/08/201715.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:52:02 PM
229 BDR175221160BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Main road Vai Sc Galli at Soldabka village 1km PRED Bidar11/07/2017 60.00 26/08/201760.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017Not Started12/12/2017 4:40:42 PM
230 BDR175221161BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Public open wewell at Mudbi village PRED Bidar11/07/2017 12.86 26/08/201712.860.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:06:29 PM
231 BDR175221162BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Margemma temple to Sarswathi Narsappa house 300 mtr at Mudbi Wadi PRED Bidar11/07/2017 15.00 26/08/201715.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:07:32 PM
232 BDR175221163BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road & drain from Hanman Dawale house to Hanuman Temple at village Kitta PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:07:52 PM
233 BDR175221164BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Main road to Budhvihar at village Gutti 500 Mtr PRED Bidar11/07/2017 15.00 26/08/201715.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:08:08 PM
234 BDR175221165BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC drain at PKPS Cross Building to Dr. Ambedkar Circle at village Batgera 200 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Financial bid under evaluation.Not Started11/27/2017 12:23:05 PM
235 BDR175221166BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road Nagappa Navale house to Annappa Kumbare house at village Gilki PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:56:06 PM
236 BDR175221167BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road Arjun Megappa sherikar house to Basaveshwar Circle at village Chichkotta PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:53:11 PM
237 BDR175221168BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Ambedkar Circle to Bus Stand at village Hattarga PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:53:47 PM
238 BDR175221169BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road from Ashok Shinde house to Digamber Gaikwad house at village Khandal PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:57:10 PM
239 BDR175221170BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPProviding CC road SC Colony to Sharnamma Dabi, Vithal Kattimani at Village Janwada PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:54:59 PM
240 BDR175221171BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆ, ಅಮೃತ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ, ರಾಮಣ್ಣಾ ಹೊಟೇಲ್, ಸಂಬ್ಬವ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಥೊಡ ಮನೆ, ದಸರಥ ಮುಲ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಚಂದನ ಮನೆ, ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 23.00 10/09/201723.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:08:35 PM
241 BDR175221207BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesSCPಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) PMGSY11/07/2017 10.19 04/11/201720.630.000.00 Not Started12/14/2017 1:09:10 PM
242 BDR175221213BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPAugmentation to PWS at Maisalga village in Basavakalyan Tq (SCP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:25:51 PM
243 BDR175221214BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPAugmentation to PWS ಅಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಉಪಯೋಜನೆ)RWS Bidar11/07/2017 40.00 24/10/201740.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:27:42 PM
244 BDR175221215BasvakalyanInfrastructureWater SupplySCPಪಂಡರಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣRWS Bidar11/07/2017 30.00 17/08/201730.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:23:37 PM
245 BDR175222172BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Ramchandra house to Shivappa chandrasha house at Village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:56:06 PM
246 BDR175222173BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Kabeer Gundappa Biradar house to Srimanth Biradar house at village Kalkhora 400mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:56:47 PM
247 BDR175222174BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Srimanth Biradar house to Rajappa Batgire house at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:13:28 PM
248 BDR175222175BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Shankar Biradar house to Batgire pandu house at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:58:07 PM
249 BDR175222176BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Gopvind gadlegaon house to Dasharath Ramchandra wadi at village Kalkhora PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:57:37 PM
250 BDR175222177BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Srimanth house to Laximan Suryvanshi house vai Bhimrao nagade house at Village Ghotal PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:58:11 PM
251 BDR175222178BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Pralad Hadule house to Eknath Patil house at Village Bedarwadi 500mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00  0.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017. Not Started12/12/2017 12:13:58 PM
252 BDR175222179BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Madhukar Gaikwad house to Madhav maisale house at village Mannali 200Mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:59:03 PM
253 BDR175222180BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road at Hanuman Mandir ground 100 Mtr at village Fhuldarwadi PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:58:50 PM
254 BDR175222181BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Bomgondeshwar Circle to Basaveshwar Temple at Togluru village PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:08:57 PM
255 BDR175222182BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Anil Bhogile house to GP Ghotala at village Ghotala 250mtr PRED Bidar11/07/2017 20.00 26/08/201720.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 12:59:58 PM
256 BDR175222183BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Kanchappa Hadgole house to Sunil Bhogale house cc road at village Ghotala 150 mrt PRED Bidar11/07/2017 18.00 26/08/201718.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:00:39 PM
257 BDR175222184BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Yallamma Temple to Main road Hotels at Mudbi village 500mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:01:32 PM
258 BDR175222185BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Shivaji Shesharao Kankore house to Vishwanath Maruti Palampalle house, Anand Palampalle house to 200 mtr, Hanuman Mandir near Ground CC road 100 Mtrs at Village Kongewadi PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:02:15 PM
259 BDR175222186BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPProviding CC road from Basamma Jamadar house to Siddamma Jamadar house at village Janwada PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Tender process is in progress Not Started11/20/2017 12:01:37 PM
260 BDR175222187BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesTSPಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆತ್ರೆ ಮನೆ- ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಶಿವರಾಜ ಸೀಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಡಾಸುಲೇಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾ ಖಧೀರಮನೆ, ಸಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಟಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿ ವರೆಗೆ ದಿಪಕ ಪೊಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 52.23 26/08/201752.230.000.00Tender called receipt on 27.12.2017Not Started12/12/2017 4:41:02 PM
261 BDR175222216BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPAugmentation to PWS at Gadlegaon (B) village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 40.00 04/10/201740.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:31:28 PM
262 BDR175222217BasvakalyanInfrastructureWater SupplyTSPPipe Water Supply to Ladwanti Wadi village in Basavakalyan Tq (TSP)RWS Bidar11/07/2017 29.91 17/08/201729.910.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:24:08 PM
263 BDR175223189BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gulbarga road to Mudbi college at Mudbi Village PRED Bidar11/07/2017 20.00 26/08/201720.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:09:17 PM
264 BDR175223190BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Ekloor to Parameshwar Temple at village Ekloor PRED Bidar11/07/2017 40.00 26/08/201740.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:09:35 PM
265 BDR175223191BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Jadhav House to Balaji housein Sita colony 500mtrs & Providing CC road from Sita Colony cross main road to Baburao Shashette house at Sita colony total PRED Bidar11/07/2017 15.00 10/09/201715.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:10:15 PM
266 BDR175223192BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding of RCC drain & CC road from Shashetty house to Revansiddeshwar house in Shita Colony PRED Bidar11/07/2017 15.00 10/09/201715.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:10:39 PM
267 BDR175223193BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain at Patil Hospital to Hanuman temple at Shivaji nagar ward No. 19 PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:03:13 PM
268 BDR175223194BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain at Avinash Sutrave hosue to Bhimashankar Sanure houst at ward No. 24 300 Mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. Issued.Not Started12/13/2017 1:59:37 PM
269 BDR175223195BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Eo Hiremath Colony Basavaraj rola house to Kasturbai Munnali house at ward No. 18 300 mtr PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:03:47 PM
270 BDR175223196BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Subhash Patil house to Balaji Surveyor house at Hiremath Colony ward No. 18 PRED Bidar11/07/2017 10.00 10/09/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:04:20 PM
271 BDR175223197BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road & Drain two side from State high way to Basaveshwar Circle at village Manthal PRED Bidar11/07/2017 100.00 26/08/2017100.000.000.00Tender called receipt on 27.12.2017Not Started12/12/2017 4:41:20 PM
272 BDR175223198BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of CC road & Drain at Basaveshwar Chowk to Kuppanna Bhimsha house at Gundoor Village & CC road from Kuppanna Bhimsha house to Hanuman Tempel at village Gundoor village PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:11:06 PM
273 BDR175223199BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProvoding CC road from Harkud Main road to Samudaya bhavan at village Harkud PRED Bidar11/07/2017 10.00 26/08/201710.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:04:54 PM
274 BDR175223200BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Gram Panchyat to Pinjara Galli & Modin Sha vali Darga to circle at village Ladwanti 400 Mtr PRED Bidar11/07/2017 17.00 26/08/201717.000.000.00Tender received, Financial bid under evaluation.Not Started12/7/2017 12:11:46 PM
275 BDR175223201BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralProviding CC road from Maruti Jamadar house to Swami house at village Atlapur & Kammanna house to Hanuman temple at Atlapur PRED Bidar11/07/2017 15.00 26/08/201715.000.000.00L.O.A. IssuedNot Started12/13/2017 1:05:33 PM
276 BDR175223202BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ದಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ, ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಗಾಂವಕರ ಮನೆ, ಸಂದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Bidar11/07/2017 20.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started11/20/2017 12:07:59 PM
277 BDR175223203BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Betbalkunda in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 100.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started10/30/2017 4:08:10 PM
278 BDR175223204BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with side drain, and center divider and street lighting to Mudbi in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 50.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started10/30/2017 4:08:44 PM
279 BDR175223205BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstructionof four lane road with two side drain, and center divider and street lighting at Near Gandhi Circle to Gundoor Cross Vai Vithal Rukmini Temple at Village Manthal PWD Bidar11/07/2017 40.00  0.000.000.00Estimate awaited from sub divisionNot Started10/30/2017 4:09:17 PM
280 BDR175223206BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of Road at Autonagar Near Sastapur Masjid Sastapur Bagnlow, Basavakalyan PRED Bidar11/07/2017 100.00  0.000.000.00Estimate submitted for ADMNot Started11/20/2017 12:08:41 PM
281 BDR175223208BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction of four lane road with side drain, and center divider and street lighting to MS Border hulsoor Mahagaon SH-11 km 7.7 to 9.0 in Village Limit PWD Bidar11/07/2017 150.00 04/11/2017187.000.000.00Estimate to be prepareNot Started12/13/2017 5:15:04 PM
282 BDR175223209BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ದಿಂದ ಹಣುಮಂತ ವಾಡಿ (ಥಿ) ದಾಸರ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆPMGSY11/07/2017 80.00 04/11/2017100.000.000.00 Not Started12/14/2017 1:09:58 PM
283 BDR175223210BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ದಿಂದ ಕೌಡ್ಯಳ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.10ದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ PMGSY11/07/2017 30.00 04/11/201730.000.000.00 Not Started12/14/2017 1:10:39 PM
284 BDR175223211BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ದಿಂದ ರಾಜೀಶ್ವರ ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್ತೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.10 ದಿಂದ 3.25)PMGSY11/07/2017 30.00 04/11/201737.380.000.00 Not Started12/14/2017 1:11:01 PM
285 BDR175223212BasvakalyanInfrastructureRoads & BridgesGeneralConstruction CD work at Atlapur village Near Mahadev Mandir PMGSY11/07/2017 10.00  0.000.000.00 Not Started12/14/2017 1:11:27 PM
286 BDR175223218BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Betgera village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:24:33 PM
287 BDR175223219BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralAugmentation to PWS at Ladwanti village in Basavakalyan Tq RWS Bidar11/07/2017 39.71 17/08/201739.710.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:25:04 PM
288 BDR175223220BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralPiped Water Supply to Halli village in Basavakalyan Tq (Gen)RWS Bidar11/07/2017 40.00 17/08/201740.000.000.00Tender called.Not Started12/5/2017 2:21:59 PM
289 BDR175223221BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralProviding Pure Drinking water RO plants at Govt. ITI College Basavakalyan RWS Bidar11/07/2017 10.00 04/10/201710.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:30:22 PM
290 BDR175223222BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.86 17/08/201735.860.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:22:47 PM
291 BDR175223223BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralಸದಲಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆRWS Bidar11/07/2017 35.00 17/08/201735.000.000.00Tender calledNot Started12/5/2017 2:23:12 PM
292 BDR175223224BasvakalyanInfrastructureWater SupplyGeneralConstruction of Barrage near Mirzapur village in Basvakalyan Taluka Dist. Bidar MI11/07/2017 150.00 12/09/2017150.000.000.00tender to be calledNot Started12/9/2017 12:05:49 PM
       TOTAL 11053.19 8744.176.510.00